ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနစဥ္ ေလ့က်င့္ခန္းၿပဳလုပ္ၿခင္းအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းမ်ားသည္ မိနစ္သံုးဆယ္ခန္႕ ေန႕စဥ္ပံုမွန္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေပးဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ မပ်က္မကြက္ ေလ့က်င့္ခန္း ၿပဳလုပ္ပါက ၇၇ွိနုိင္တဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ေဖာ္ၿပလုိက္ပါတယ္။

ကိုယ္အေလးခိ်န္ အလြန္အက်ြံတက္ၿခင္းမွ ကာကြယ္နုိင္ၿခင္း

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခိ်န္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္တက္ၿခင္းကို မေ၇ွာင္လႊဲနိုင္ေသာ္လည္း အလြန္အမင္းတက္လာၿခင္းသည္ ပဋိသေႏၶ ဆီးခ်ိဳၿဖစ္ေပၚနုိင္မွု ေသြးေပါင္တက္မွုတို႕ကို ၿဖစ္ေပၚေစၿပီး မိခင္ႏွင့္ ကေလးက်န္းမာေ၇းကို ထိခိုက္ေစပါတယ္။

၀မ္းခ်ဳပ္မွုကို သက္သာေစၿခင္း

သံဓာတ္ပါ၀င္တဲ့ ေဆးမ်ားကို ေသာက္သံုးၿခင္းေၾကာင့္ ၀မ္းခ်ဳပ္တာကို မိနစ္သံုးဆယ္ခန္႕ လမ္းေလ်ာက္ေပးလ်င္ ကာကြယ္နုိင္ပါတယ္။

ေသြးေပါင္ခ်ိန္က်ဆင္းေစၿခင္း

ေလ့က်င့္ခန္းပံုမွန္လုပ္ေပးၿခင္းက ေသြးေပါင္ခ်ိန္ၿမင့္တက္မွုကဲ့သို႕သားဖြားၿခင္းဆုိင္၇ာ ၿပသ၁နာမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစပါတယ္။

ကိုယ္၀န္ဆီးခ်ိဳၿဖစ္ပြားမွုမွကာကြယ္ေပးၿခင္း

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္မွစ၇်္ ေလ့က်င့္ခန္းပံုမွန္လုပ္ေပးလ်င္ ခႏၶာကိုယ္ ၀ၿဖိဳးတဲ့ မိခင္ေလာင္းမ်ားမွာ ၿဖစ္ေလ့၇ွိတဲ့ ကိုယ္၀န္ဆီးခ်ိဳၿဖစ္ပြားၿခင္းကို ကာကြယ္ေပးပါတယ္။

စိတ္အေၿခအေနကို တုိးၿမွင့္ေပးၿခင္း

ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ၿခင္းက ေဆးေသာက္ၿခင္းႏွင့္ တူညီတဲ့ အက်ိဳးကိုၿဖစ္ေစပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္၇ွိ ေဟာ္မုန္းဓာတ္ထုတ္လုပ္မွုကို ကူညီသည္႕အတြက္ စိတ္ဖိစီးမွုႏွင့္ စိုး၇ိမ္မွုကို ေလ်ာ့နည္းေစပါတယ္။

ေနာက္ေက်ာႏွင့္ တင္ပါးဆံု၇ိုးမ်ား နာက်င္မွုကို ပယ္ေပ်ာက္ေစၿခင္း

ကိုယ္အေလးခ်ိန္တက္လာၿခင္း ကိုယ္ေနဟန္ထားေၿပာင္းလဲၿခင္း ၾကြက္သားမ်ားတင္းမာမွုတို႕ေၾကာင့္ ၿဖစ္လာသည္႕ ေနာက္ေက်ာႏွင့္ တင္ပါးဆံု၇ိုးမ်ား နာက်င္မွုကို သက္သာေစဖို႕ ေလ့က်င့္ခန္းက အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းတခု ၿဖစ္ပါတယ္။

ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မွုကို တုိက္ထုတ္ေပးၿခင္း

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္ ေလ့က်င့္ခန္းမွန္မွန္လုပ္ေပးၿခင္းသည္ တက္ၾကြေစ၇ံုမက ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မွုကိုပါ ေၿပေပ်ာက္ေစပါတယ္။

အေၾကာၿပတ္ၿခင္းကို ကာကြယ္ေပးၿခင္း

ကိုယ္လက္လွဳပ္၇ွားမွုၿပဳလုပ္ၿခင္းက ေသြးလည္ပတ္အားေကာင္းေစၿပီး ခႏၶာကိုယ္အတြင္း၇ွိ အဆိပ္မ်ားကို ဖယ္၇ွားေပးပါတယ္။ ဒါ့အၿပင္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္တက္မလာေအာင္ တားဆီးေပးနုိင္ေသာေၾကာင့္ ဆိုးဆုိး၀ါး၀ါး အေၾကာၿပတ္ၿခင္းကို တားဆီးေပးပါတယ္။

Source

Webmd. (2018). Exercise During Pregnancy. Accessed: 23 September 2018.

ဆ၇ာ၀န္ကိုေမးၿမန္းၿခင္း. (2018). ကိုယ္၀န္ေဆာင္ၿခင္း. Accessed: 23 September 2018.

Myat Moe Aye

Myat Moe Aye ၿမတ္မိုးေအးသည္ ဆ၇ာ၀န္ကိုေမးၿမန္းၿခင္း၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြက္ ၿမန္မာစာတည္း တေယာက္ၿဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ ထုိင္းနိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၇ွိ တကၠသိုလ္တခုမွ အဂ္လိပ္စာသင္ၾကားေ၇း အထူးၿပဳၿဖင့္ ဘြဲ႕လြန္ပညာ၇၇ွိထားၿပီး အဂ္လိပ္စာဆ၇ာမၿဖင့္ ၇ပ္တည္ေနပါသည္။ တဘက္မွာလည္း ၿမန္မာနုိင္ငံသူ နိုင္ငံသားမ်ား က်န္းမာသက္၇ွည္ေနထိုင္နိုင္ေ၇းအတြက္ ဆ၇ာ၀န္ကို ေမးၿမန္းၿခင္း၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ က်န္းမာေ၇းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာဗဟုသုတမ်ားကို ၿမန္မာဘာသာၿဖင့္ ေ၇းသားၿဖန္႕ေ၀ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *