ငါးၾကီးဆီ၇ဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား

ငါးၾကီးဆီမွာ အိုမီဂါသ၇ီးႏွင့္ ဖက္တီအက္ဆစ္ေတြပါ၀င္လုိ႕ ေသြးလည္ပတ္မွုကို ေကာင္းေစၿပီး ႏွလံုးက်န္းမာေ၇းအတြက္ အေထာက္အကူ ၿဖစ္ေစပါတယ္။ ငါးၾကီးဆီ၇ဲ႕ အၿခားေကာင္းက်ိဳးမ်ားလည္း ၇ွိပါေသးတယ္။

ခုခံအားကို တိုးၿမွင့္ေပးတယ္

ငါးၾကီးဆီမွာ ပါတဲ့ အိုမီဂါသ၇ီးက ခႏၶာကိုယ္ ခုခံအားကို တိုးၿမွင့္ေပးၿပီး ေ၇ာဂါပိုး၀င္ေ၇ာက္မွုကို တားဆီးေပးပါတယ္။

သက္လံုေကာင္းေစတယ္

အားကစားၿပဳလုပ္ေနခ်ိန္မွာ အဆီဓာတ္မ်ားကို အသံုးၿပဳၿပီး ပိုမိုၿပင္းထန္တဲ့ အားကစားေတြ ၿပဳလုပ္နုိင္ဖို႕အတြက္ ဂလိုင္ကိုဂ်င္မ်ားကို သိုေလွာင္ေပးထားပါတယ္။ အားကစားသမားမ်ား ေန႕စဥ္မွီ၀ဲသင့္ပါတယ္။

အဆစ္အၿမစ္ေ၇ာင္၇မ္းၿခင္း နာက်င္ၿခငး္တို႕မွ ကာကြယ္ေပးတယ္

သုေတသနမွတ္တမ္းမ်ားအ၇ ငါးမ်ားမ်ားစားသံုးတဲ့ လူမ်ားက အ၇ိုးအဆစ္ေ၀ဒနာ ခံံစား၇နုိင္ေၿခနည္းပါးပါတယ္။ အ၇ိုးအဆစ္ေတြ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ လွဳပ္၇ွားဖုိ႕အတြက္ အဆီဓာတ္လိုအပ္ၿပီး ငါးအဆီက အေကာင္းဆံုးမို႕ပါ။

အားကစားၿပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ စြမ္းအင္မ်ား ၿပန္ၿပည္႕လာတယ္

အိုမီဂါသ၇ီးက အားကစားၿပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ စြမ္းအင္ေတြ အလ်င္အၿမန္ၿပည္႕၀တဲ့အစြမ္း၇ွိလို႕ ၾကြက္သားမ်ား နာက်င္ၿခင္း ေ၇ာင္၇မ္းၿခင္းကို သက္သာေစပါတယ္။

စိတ္ဖိစီးမွုကို ေလ်ာ့ခ်ေပးတယ္

ငါးၾကီးဆီမွာပါတဲ့ အက္ဆစ္ဓာတ္က ခံစားခ်က္ေကာင္းေတြ ၇၇ွိေအာင္ ကူညီေပးနုိင္လုိ႕ စိတ္ဖိစီးဒဏ္ကို ေလ်ာ့ခ်ေပးပါတယ္။

အသားအေ၇ ၾကည္လင္ေစၿခင္း

ငါးၾကီးဆီက အသားအေ၇တင္း၇င္းဖို႕ ကူညီသလုိ အေ၇းအေၾကာင္းမ်ားၿဖစ္ေပၚၿခင္းကို ကာကြယ္ေပးပါတယ္။

အၿမင္အာ၇ံု ေကာငး္မြန္ေစၿခင္း

မ်က္လံုးတိမ္၇ွိသူမ်ားကို ငါးၾကီးဆီေသာက္္သံုး၇န္ ဆ၇ာ၀န္မ်ားက ညႊန္းေလ့၇ွိပါတယ္။ ၾကိဳတင္ကာကြယ္တဲ့အေနနဲ႕ ငါးၾကီးဆီ ေသာက္သံုးနုိင္ပါတယ္။

၇င္သားဖြ႔ံၿဖိဳးေစၿခင္း

သဘာ၀အတိုင္း ၇င္သားၾကီးထြားဖြြံ႕ၿဖိဳးဖို႕အတြက္ သံလြင္ဆီ တို႕ဖူး ပင္လယ္ေ၇ညွိႏွင့္ ငါးၾကီးဆီတုိ႕မွ ကူညီေပးနုိငိ္ပါတယ္။ ငါးနဲ႔ဓာတ္မတည္႕သူမ်ား သိုင္း၇ိြဳက္အၾကိတ္ခံစားေန၇သူမ်ား အသည္း ဆီးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ အစာအိမ္မွာ က်န္းမာေ၇းၿပသနာ ၇ွိသူမ်ားႏွင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား နုိ႕တုိက္မိခင္မ်ားကေတာ့ ငါးၾကီးဆီကို မေသာက္သံုး၇ပါ။

Source

Nccih. (2018). Omega-3 Supplements in depth. Accessed: 3 October 2018.

ဆ၇ာ၀န္ကိုေမးၿမန္းၿခင္း. (2018). ေကာင္းမြန္တဲ့က်န္းမာေ၇း. Accessed: 3 October 2018.

Myat Moe Aye

Myat Moe Aye ၿမတ္မိုးေအးသည္ ဆ၇ာ၀န္ကိုေမးၿမန္းၿခင္း၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြက္ ၿမန္မာစာတည္း တေယာက္ၿဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ ထုိင္းနိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၇ွိ တကၠသိုလ္တခုမွ အဂ္လိပ္စာသင္ၾကားေ၇း အထူးၿပဳၿဖင့္ ဘြဲ႕လြန္ပညာ၇၇ွိထားၿပီး အဂ္လိပ္စာဆ၇ာမၿဖင့္ ၇ပ္တည္ေနပါသည္။ တဘက္မွာလည္း ၿမန္မာနုိင္ငံသူ နိုင္ငံသားမ်ား က်န္းမာသက္၇ွည္ေနထိုင္နိုင္ေ၇းအတြက္ ဆ၇ာ၀န္ကို ေမးၿမန္းၿခင္း၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ က်န္းမာေ၇းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာဗဟုသုတမ်ားကို ၿမန္မာဘာသာၿဖင့္ ေ၇းသားၿဖန္႕ေ၀ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *