ဆီးခ်ိဳေနာက္ဆက္တြဲၿဖစ္နုိင္သည္မ်ား

ဆီးခ်ိဳကေန ေနာက္ဆက္တြဲ ၿဖစ္နုိင္သည္မ်ားက အမ်ားအားၿဖင့္ သိပ္မဆိုးၾကေပမယ့္ ေက်ာက္ကပ္ မ်က္ေစ့ႏွင့္ အသည္းထိခိုက္မွုေတြကေတာ့ ဆိုးပါတယ္။ ဆီးခ်ိဳေနာက္ဆက္တြဲ ၿဖစ္လာနုိင္တဲ့ ေ၇ာဂါေတြကို သိထားဖုိ႕ ေဖာ္ၿပလုိက္ပါတယ္။

ႏွလံုးေသြးေၾကာေ၇ာဂါ

ဆီးခ်ိဳ၇ွိ၇ွိ မ၇ွိ၇ွိ ေသဆံုး၇တဲ့ အေၾကာင္းအ၇င္းမွာာ ထိပ္ဆံုးကပါပါတယ္။ ဆီးခ်ိဳ၇ွိလ်င္ ပိုသတိထားပါ။

ဆီးခ်ိဳမ်က္ေစ့

ဆီးခ်ိဳ ၿမင္လႊာေခၚ ကင္မ၇ာဖလင္၇ွိတဲ့ ေန၇ာမွာ ၿဖစ္တာ အတြင္းတိမ္ ေ၇တိမ္မ်ားၿဖစ္နုိင္ပါတယ္။

ေက်ာက္ကပ္

ေကာ်က္ကပ္မွာ၇ွိတဲ့ ဂလိုမာ၇ူးလပ္စ္ကို ပ်က္စီးေစနုိင္တယ္။ ေသြးထဲက မ်ားေနတဲ့ သၾကားဓာတ္ႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ထဲက ပ၇ိုတင္းေတြ ေပါင္းစပ္ၾကလို႕ ပ်က္စီး၇ပါတယ္။ ေသြးတုိးပါ ဆက္ၿဖစ္နုိင္လုိ႕ ေသြးဖိအားႏွင့္ ေကာ္လက္စထေ၇ာ ထိန္းသိမ္းဖို႕ လုိအပ္ပါတယ္။

ေယာက်္ားပန္းေသ ပန္းၿငွိဳး ၿဖစ္နုိင္တယ္

လိုတဲ့ေန၇ာဆီ ေသြး၇တာနည္းလို႕ ၿဖစ္၇ပါတယ္။ အာ၇ံုေၾကာေလးေတြ မေကာင္းတာ ၿဖစ္လာလုိ႕လည္း ပိုဆိုးေစပါတယ္။

သြားဖံုးေ၇ာင္ေစတယ္

ေသြးထဲက သၾကားဓာတ္က ဘက္တီး၇ီးယားေတြကို ဖိတ္ေခၚေနလို႕ သြားတုိက္တာ အေ၇းၾကီးပါတယ္။ ေဆးလိပ္ေသာက္သူ ပိုဆုိးပါတယ္။

ဆီးခ်ိဳ အာ၇ံုေၾကာေ၇ာဂါ

ေၿခလက္ေတြ ထံုက်ဥ္မယ္။ အပူအေအးခံတာ အသိနည္းမယ္။ လက္ေလာ်က္ခက္လာမယ္။ နာလာမယ္။ ေၿခအိတ္လက္အိတ္စြတ္၇ာ ေန၇ာေတြကို ထိခုိက္လာမယ္။ ၿဖစ္တဲ့ ေန၇ာက အဂါ္အစိတ္အပိုင္းစနစ္ (အစာေၿခလမ္း အသက္၇ွဴလမ္း မ်ိဳးပြားလမ္း) မွာဆိုလ်င္ စတဲ့ ေန၇ာေတြမွာ မေကာင္းတာေတြ ၿဖစ္လာမယ္။

ေၿခေထာက္မွာ အနာၿဖစ္နုိင္တယ္

အာ၇ံုေၾကာမေကာင္းၿဖစ္ေနတာႏွင့္ ေသြးေလ်ာက္တာ မေကာင္းလုိ႕ အနာက မက်က္နုိင္။ ေၿခေခ်ာင္းပုပ္လ်င္ ၿဖတ္ပစ္၇ပါမယ္။

အေ၇ၿပားေ၇ာဂါပိုး၀င္လြယ္မယ္

အနာေသးေသးေလးကအစ သတိထားပါ။ ထိ၇ွ ဒဏ္၇ာ ၇လ်င္ အနားကို သန္႕၇ွင္းစြာထားပါ။ ေဆးလိမ္းပါ။

အလြန္ၾကီး အစိုး၇ိမ္မၾကီးပါနဲ႕

A1c testစစ္ပါ။ အေၿဖက လြန္ခဲ့တဲ့ သံုးလအတြင္းက သၾကားဓာတ္အေၿခအေနကို ၿပပါမယ္။ A1cႏွင့္ ေသြးတုိး ၿမင့္ေနလ်င္ေတာ့ ေက်ာက္ကပ္ၿဖစ္မွာကို သတိထား၇ပါမယ္။ ေအာက္ပါစစ္ေဆးမွုမ်ားကို ပံုမွန္လုပ္ေနပါ။

ေသြးထဲ၇ွိသၾကားဓာတ္စုစုေပါင္း = ၃လတၾကိမ္

ေသြးစီးေလ်ာက္မွုတိုင္းၿခင္း = ၆လတၾကိမ္

ေသြးတြင္း ေကာ္လက္စထေ၇ာ စစ္ၿခင္း= တႏွစ္တၾကိမ္

သူငယ္အိမ္က်ယ္ၿခင္း မ်က္ေစ့စစ္ၿခင္း = တႏွစ္တၾကိမ္ (သို႕) မ်က္ေစ့ဆ၇ာ၀န္ညႊန္သည္႕အတုိင္း

ေနာက္ဆက္တြဲ ေ၇ာဂါေတြဟာ ေ၇ွာင္လႊဲဖို႕ ခက္လုိ႕ သၾကားဓာတ္ ေသြးတုိး ကိုယ္အေလးခ်ိန္စစ္ေနပါ။ အစားအေသာက္အေနအထိုင္ဆင္ၿခင္ပါ။ ေဆးပံုမွန္ေသာက္ပါ။ လိုအပ္လ်င္ ဆ၇ာ၀န္နဲ႕ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

Source

Webmd. (2018). Diabetes Related Conditions. Accessed: 23 October 2018.

ဆရာဝန္ကိုေမးၿမန္းၿခင္း. (2018). သက္ၾကီးက်န္းမာေ၇း. Accessed: 23 October 2018.

 

Myat Moe Aye

Myat Moe Aye ၿမတ္မိုးေအးသည္ ဆ၇ာ၀န္ကိုေမးၿမန္းၿခင္း၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြက္ ၿမန္မာစာတည္း တေယာက္ၿဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ ထုိင္းနိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၇ွိ တကၠသိုလ္တခုမွ အဂ္လိပ္စာသင္ၾကားေ၇း အထူးၿပဳၿဖင့္ ဘြဲ႕လြန္ပညာ၇၇ွိထားၿပီး အဂ္လိပ္စာဆ၇ာမၿဖင့္ ၇ပ္တည္ေနပါသည္။ တဘက္မွာလည္း ၿမန္မာနုိင္ငံသူ နိုင္ငံသားမ်ား က်န္းမာသက္၇ွည္ေနထိုင္နိုင္ေ၇းအတြက္ ဆ၇ာ၀န္ကို ေမးၿမန္းၿခင္း၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ က်န္းမာေ၇းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာဗဟုသုတမ်ားကို ၿမန္မာဘာသာၿဖင့္ ေ၇းသားၿဖန္႕ေ၀ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *