မိခင္ေလာင္းတို႕အတြက္ အိပ္စက္နည္းမ်ား

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိခင္ေလာင္းမ်ားဟာ ကိုယ္၀န္၇င့္လာသည္ႏွင့္အမ် အစားအေသာက္အေနအထိုင္ ဆင္ၿခင္ၾက၇ပါတယ္။ အထူးသၿဖင့္ အိပ္စက္ပံုမမွန္ပါက မိခင္ေလာင္းႏွင့္ သေႏၶသား က်န္းမာေ၇းကို ထိခိုက္နုိင္တာမို႕ အိပ္စက္ၿခင္းႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့ ေဆာင္၇န္ ေ၇ွာင္၇န္ေတြကို ေဖာ္ၿပလုိက္ပါတယ္။

ေဘးေစာင္းအိပ္ပါ

ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ေတြဟာ ေဘးေစာင္းအိပ္သင့္ပါတယ္။ ဘယ္ဖက္ကို ေစာင္းၿပီး အိပ္၇ပါမယ္။ ပက္လက္အိပ္ ေမွာက္အိပ္တာမ်ိဳးကို ေ၇ွာင္၇ပါမယ္။ ေသြးစီးဆင္းမွုက ႏွလံုးဆီၿပန္လာၿပီး ကေလးဆီကို ေသြးစီးဆင္းမွု ေလ်ာ့သြားပါတယ္။ ေအာက္ဆီဂ်င္၇ရွိမွုနည္းသြားၿပီး အာဟာ၇ ၇၇ွိမွု နည္းသြားပါမယ္။ ေမွာက္အိပ္လ်င္ ၀မ္းဗိုက္ကို ဖိထားသလို ၿဖစ္ေနတာမို႕ ေ၇ွာင္ၾကဥ္၇ပါမယ္။

ေခါင္းအံုးထားၿပီး အိပ္ပါ

အိပ္တဲ့အခါ ေၿခေထာက္ၾကား ေခါင္းအံုးထားအိပ္ပါက သက္ေတာင့္သက္သာ ၇ွိေစပါတယ္။

ညမအိပ္ခင္ႏွစ္နာ၇ီအလိုမွာ ေ၇မေသာက္ပါႏွင့္

ဆီးအိမ္ထဲမွာ ေ၇ၿပည္႕သြားလ်င္ ခဏခဏနိုးလို႕ မိခင္ႏွင့္ ကေလးအတြက္ပါ မေကာင္းပါ။

အ၀တ္အစားေခ်ာင္ေခ်ာင္၀တ္အိပ္ပါ

အသက္၇ွဴ၇လြယ္ၿပီး ကေလးအတြက္ ေသြးႏွင့္ ေအာက္ဆီဂ်င္ အလံုအေလာက္၇ဖို႕ ေခ်ာင္ေခ်ာင္ခ်ိခ်ိ အ၀တ္အစားေတြ ၀တ္အိပ္ပါ။

စိုး၇ိမ္ပူပန္မွု နည္းေအာင္ေနပါ

စိုး၇ိမ္ပူပန္မွုကင္းေအာင္ အစားအေသာက္ အေနအထုိင္ ဂ၇ုစိုက္ပါ။ စိတ္ဖိစီးမွုက ကေလး၇ဲ႕ ကိုယ္ႏွင့္စိတ္ကို သက္ေ၇ာက္ေစပါတယ္။ စိတ္ကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ထားၿပီး ေယာဂလိုမ်ိဳး ေလ့က်င့္ခန္းေတြ လုပ္ေပးသင့့္ပါတယ္။

သံုးလတၾကိမ္ေၿပာင္းလဲ၇မည္႕ အိပ္နည္းမ်ား

ပထမသံုးလႏွင့္ တတိယသံုးလမွာ အဆင္ေၿပသလို အိပ္နုိင္ေပမယ့္  ဒုတိယ သံုးလမွာ ဘယ္ဘက္ကိုပဲ ေစာင္းအိပ္ပါ။

Source

Americanpregnancy. (2018). Sleeping Positions During Pregnancy. Accessed: 2 October 2018.

ဆ၇ာ၀န္ကိုေမးၿမန္းၿခင္း. (2018). ကိုယ္၀န္ေဆာင္ၿခင္း. Accessed: 2 October 2018.

 

 

Myat Moe Aye

Myat Moe Aye ၿမတ္မိုးေအးသည္ ဆ၇ာ၀န္ကိုေမးၿမန္းၿခင္း၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြက္ ၿမန္မာစာတည္း တေယာက္ၿဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ ထုိင္းနိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၇ွိ တကၠသိုလ္တခုမွ အဂ္လိပ္စာသင္ၾကားေ၇း အထူးၿပဳၿဖင့္ ဘြဲ႕လြန္ပညာ၇၇ွိထားၿပီး အဂ္လိပ္စာဆ၇ာမၿဖင့္ ၇ပ္တည္ေနပါသည္။ တဘက္မွာလည္း ၿမန္မာနုိင္ငံသူ နိုင္ငံသားမ်ား က်န္းမာသက္၇ွည္ေနထိုင္နိုင္ေ၇းအတြက္ ဆ၇ာ၀န္ကို ေမးၿမန္းၿခင္း၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ က်န္းမာေ၇းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာဗဟုသုတမ်ားကို ၿမန္မာဘာသာၿဖင့္ ေ၇းသားၿဖန္႕ေ၀ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *