လွုပ္၇ွားမွုနည္းသူမ်ားတြင္ ၿဖစ္ေပၚလာနုိင္သည္႕ ဆိုးက်ိဳးမ်ား

လွုပ္၇ွားမွုနည္းၿပီး အထုိင္မ်ားသူေတြမွာ က်န္းမာေ၇းထိခိုက္မွုမ်ားတာကို သုေတသနမ်ားအ၇ သိ၇ွိ၇ပါတယ္။

လူတေယာက္၇ဲ႕ တေန႕တာလံုးမွာ အိပ္ခ်ိန္ေတြ ဖယ္ထားၿပီး ထိုင္ေနခ်ိန္ပိုမ်ားေနလ်င္ ဒီအခ်က္ေတြကို သတိထားသင့္ပါၿပီ။

ဗိုက္ပူလာေစမယ္

မိန္းကေလးအမ်ားစုက ဗိုက္ပူလာမွာစိုး၇ိမ္ၾကတယ္ေလ။ အထုိင္မ်ားလာတဲ့အခါ အဆီေတြစုၿပီး ဗိုက္ေအာက္ပိုင္းက စပူလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႕ ကိုယ္လက္လွုပ္၇ွား ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ၿပဳလုပ္ေပး၇ပါမယ္။

ႏွလံုးေ၇ာဂါ

ထိုင္တာမ်ားတဲ့အခါ ႏွလံုးေ၇ာဂါၿဖစ္လာနုိင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုလ်င္ ထိုင္ေနတဲ့အခါမွာ ခႏၶာကိုယ္တခုလံုးႏွင့္ ႏွလံုးဆီကိုု သြားတဲ့ ေသြးလည္ပတ္မွုစနစ္က မေကာင္းေတာ့ဘဲ ႏွလံုးကို ထိခုိက္မွုေတြ၇ွိလာနုိင္လုိ႕ပါ။

ေက်ာနဲ႕ပခံုးေတြကို ထိခုိက္လာေစမယ္

အထိုင္မ်ားတဲ့လူေတြ ေန႕စဥ္ၾကံဳေတြ႕၇တာက အေၾကာတက္တာပါ။ ဒါကိုု ေပါ့ေပါ့စစထားၿပီး ဆက္ၿပီး ေနေနမယ္ဆိုလ်င္ ပိုဆိုးလာနုိင္ပါတယ္။

ကင္ဆာၿဖစ္ပြားမွုနွံုး

ေန႕တုိင္းလိုလုိ ထိုင္ၿပီး အလုပ္လုပ္၇တဲ့ လူေတြမွာ ကင္ဆာၿဖစ္နုိင္ေခ်လည္း ပိုမ်ားပါတယ္။ အူမၾကီး ကင္ဆာကို အၿဖစ္မ်ားေစပါတယ္။ ၇ံုးအလုပ္ေတြကို တေနကုန္ထုိင္အလုပ္လုပ္၇မယ္ဆုိလ်င္လည္း တနာ၇ီတခါေလာက္ လမ္းထေလ်က္ေပးသင့္ပါတယ္။

 

Source

Mayoclinic. (2018). Sitting risks: How harmful is too much sitting. Accessed: 25 October 2018.

ဆ၇ာ၀န္ကိုေမးၿမန္းၿခင္း. (2018). မိသားစု. Accessed: 25 October 2018.

 

Myat Moe Aye

Myat Moe Aye ၿမတ္မိုးေအးသည္ ဆ၇ာ၀န္ကိုေမးၿမန္းၿခင္း၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြက္ ၿမန္မာစာတည္း တေယာက္ၿဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ ထုိင္းနိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၇ွိ တကၠသိုလ္တခုမွ အဂ္လိပ္စာသင္ၾကားေ၇း အထူးၿပဳၿဖင့္ ဘြဲ႕လြန္ပညာ၇၇ွိထားၿပီး အဂ္လိပ္စာဆ၇ာမၿဖင့္ ၇ပ္တည္ေနပါသည္။ တဘက္မွာလည္း ၿမန္မာနုိင္ငံသူ နိုင္ငံသားမ်ား က်န္းမာသက္၇ွည္ေနထိုင္နိုင္ေ၇းအတြက္ ဆ၇ာ၀န္ကို ေမးၿမန္းၿခင္း၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ က်န္းမာေ၇းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာဗဟုသုတမ်ားကို ၿမန္မာဘာသာၿဖင့္ ေ၇းသားၿဖန္႕ေ၀ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *