သြားက်န္းမာေ၇းကို ထိခိုက္ေစေသာ အစားအစာမ်ား

ပါးစပ္ သြားႏွင့္ သြားဖံုးေတြက အစားအစာႏွင့္ အစာေခ်စနစ္၇ဲ႕ ပထမဆံုးလုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ေပး၇ပါတယ္။

သြားႏွင့္ ခံတြင္းက်န္းမာေ၇းကို ထိခိုက္ေစတဲ့ အစားအစာ၈မ်ိဳးကို ေဖာ္ၿပလိုက္ပါတယ္။

၁။ ခ်ိဳခ်ဥ္မ်ား

ကေလးငယ္ေတြက ခ်ိဳခ်ဥ္ သၾကားလံုးေတြကို ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္။ ခ်ိဳခ်ဥ္ထဲမွာ ပါတဲ့ သၾကားဓာတ္က သြားပိုးစားလို႕ ငယ္တည္းက သြားေပါက္ဖာ၇တဲ့ ကေလးငယ္တေယာက္ဟာ အသက္ၾကီးလာတဲ့အခါမွာ သြားပိုးေပါက္ဖာထားတဲ့ သြားေတြက ဒုကၡဆက္ေပးပါတယ္။  ဒါ့အၿပင္ ခ်ိဳခ်ဥ္ေတြကို ကိုက္ဖဲ့လို႕ သြားပဲ့ၿခင္း သြားအသစ္ေပါက္တဲ့အခါ မညီညာၿခင္းမ်ားလည္း ၿဖစ္ေစလို႕ ကေလးငယ္ေတြကို ခ်ိဳခ်ဥ္ အၿမဲမေက်ြးသင့္ပါ။

၂။ေ၇ခဲတံုးမ်ား

ေ၇ခဲတံုးမ်ားက အခ်ိဳဓာတ္မပါ၀င္ေပမယ့္ မာတဲ့အ၇ာေတြၿဖစ္တာေၾကာင့္ သြားႏွင့္ ကိုက္၀ါးတဲ့အခါ သြားက်န္းမာေ၇းကို ထိခုိက္ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေ၇ခဲတံုးကိုက္တဲ့ အက်င့္၇ွိလ်င္ ေဖ်ာက္ပ်က္ပစ္ပါ။

၃။ သံပု၇ာသီး၊ ေ၇ွာက္သီးမ်ား

သံပု၇ာသီး ေ၇ွာက္သီးမွာ ပါတဲ့ အက္ဆစ္ဓာတ္ေတြက သြားေၾကြလႊာမ်ားကို တိုက္စားၿပီး ပ်က္စီးေစပါတယ္။ သံံပု၇ာ၇ည္ တစက္ႏွစ္စက္ေလာက္ႏွင့္ အေအးေဖ်ာ္နုိင္တာမို႕ သြားက်န္းမာေ၇းအတြက္ ေသခ်ာစဥ္းစားဖို႕လိုပါတယ္။ အက္ဆစ္ဓာတ္မ်ားသြားခဲ့လ်င္ ေ၇မ်ားမ်ားေသာက္ေပးဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။

၄။ ေကာ္ဖီ

လူအမ်ားစုက သၾကားမ်ားမ်ား နုိ႕ဆီမ်ားမ်ားႏွင့္ ေကာ္ဖီ လက္ဖက္၇ည္ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္။ ေကာ္ဖီထဲပါတဲ့ ကဖင္းဓာတ္က  ခံတြင္းကို ေၿခာက္ေသြ႕ေစၿပီး သြား၀ါၿခင္းကို ၿဖစ္ေစလို႕ ေကာ္ဖီေသာက္ၿပီး ေ၇မ်ားမ်ားေသာက္ပါ။

၅။ကပ္ေစးေသာအစားအစာမ်ား

သစ္သီးေၿခာက္ကဲ့သို႕ေသာ အစားအစာမ်ားက သြားၾကားထဲ အခိ်န္ၾကာၿမင့္စြာ ကပ္ၿငိေနတတ္လို႕သြားပိုးစားေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကပ္ေစးတဲ့ အစားအစာေတြကို စားၿပီးတုိင္းေသခ်ာ ပလုတ္က်င္းဖို႕ႏွင့္ အစားၾကြင္းအစားက်န္ေတြကို သန္႕၇ွင္းေပးဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။

၆။ တၾကြပ္ၾကြပ္ၿမည္ေသာသြားေ၇စာမ်ား

အာလူးေၾကာ္၇ဲ႕ တၾကြပ္ၾကြပ္ၿမည္သံကို လူတိုင္းႏွစ္သက္ၾကပါတယ္။ အာလူးေၾကာ္၇ဲ႕ ကစီဓာတ္ဟာ သြားၾကားထဲ က်န္ေနတတ္တာမို႕ အာလူးေၾကာ္စားၿပီးတုိင္း ခံတြင္းသန္႕၇ွင္းေ၇းလုပ္ဖုိ႕ လိုအပ္ပါတယ္။

၇။ ဆိုဒါႏွင့္ အားၿဖည္႕အခ်ိဳ၇ည္မ်ား

သြားပိုးေတြက ဆိုဒါႏွင့္ အခ်ိဳ၇ည္ဓာတ္မွာပါတဲ့ အက္ဆစ္ဓာတ္ကို ထုတ္လႊတ္ၿပီး သြားေၾကြလႊာကို ပ်က္စီးေစပါတယ္။

၈။ အ၇က္ေသာက္သံုးၿခင္း

အ၇က္ေသာက္ၿခင္းက အာခံတြင္းေၿခာက္ၿပီး ေ၇ဓာတ္ကုန္ခမ္းမွုကို ၿဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ အ၇က္အလြန္အက်ြံေသာက္တဲ့အခါ တံေထြး ထုတ္လုပ္မွုႏွံုုးက်ဆင္းၿပီး သြားႏွင့္သြားဖံုးကို ပ်က္စီးေစပါတယ္။

Source

Webmd. (2018). Helpful Hints for Healthy Teeth. Accessed: 28 September 2018.

ဆ၇ာ၀န္ကိုေမးၿမန္းၿခင္း. (2018). မိသားစု.  Accessed: 28 September 2018.

Myat Moe Aye

Myat Moe Aye ၿမတ္မိုးေအးသည္ ဆ၇ာ၀န္ကိုေမးၿမန္းၿခင္း၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြက္ ၿမန္မာစာတည္း တေယာက္ၿဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ ထုိင္းနိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၇ွိ တကၠသိုလ္တခုမွ အဂ္လိပ္စာသင္ၾကားေ၇း အထူးၿပဳၿဖင့္ ဘြဲ႕လြန္ပညာ၇၇ွိထားၿပီး အဂ္လိပ္စာဆ၇ာမၿဖင့္ ၇ပ္တည္ေနပါသည္။ တဘက္မွာလည္း ၿမန္မာနုိင္ငံသူ နိုင္ငံသားမ်ား က်န္းမာသက္၇ွည္ေနထိုင္နိုင္ေ၇းအတြက္ ဆ၇ာ၀န္ကို ေမးၿမန္းၿခင္း၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ က်န္းမာေ၇းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာဗဟုသုတမ်ားကို ၿမန္မာဘာသာၿဖင့္ ေ၇းသားၿဖန္႕ေ၀ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *