အစားအေသာက္ေတြမွာ ေတြ႕၇တတ္တဲ့ ဘက္တီး၇ီးယားပိုးမ်ားႏွင့္ ဗိုင္း၇ပ္စ္မ်ားအေၾကာင္း

၇ံုးဆင္း ေက်ာင္းဆင္း သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ႏွစ္သက္စြာ အတူတကြစားသံုးၾကတဲ့ ငါးကင္ေတြမွာ ဗာ့ဘ၇ီ၇ို ေခၚတဲ့ ဘက္တီး၇ီးယားတမ်ိဳး၇ွိေနတဲ့ သတင္ေတြ ေတြ႕ဘူးၾကမွာပါေနာ္။

လူေတြအသက္၇ွင္ေနထုိင္ဖို႕ စားေသာက္ၾကတဲ့ အစားအစာေတြထဲမွာ ေဘးၿဖစ္ေစတဲ့ ေ၇ာဂါပိုးေတြ နမူနာေၿပာလ်င္ ၀က္သား။ အစားအေသာက္ ၿပင္ဆင္ခ်က္ၿပဳတ္၇ာမွာ သံုးတဲ့ ပါ၀င္ပစၥည္းေတြ ထုတ္လုပ္ သယ္ပိုး၇ာမွာ သံုးတဲ့ ဓာတုပစၥည္းေတြ အညစ္အေၾကးေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး၇ွိေနတတ္ပါတယ္။ ဒီတေခါက္မွာ ဟင္းသီးဟင္း၇ြက္ေတြမွာ အေတြ႕မ်ားတတ္တဲ့ ဘက္တီး၇ီးယားမ်ားႏွင့္ ဗိုင္း၇ပ္စ္မ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ၿပေပးလုိက္ပါတယ္။

အီကိုလုိင္းဆိုတာ အေတြ႕အမ်ားဆံုး ဘက္တီး၇ီးယား အုပ္စုၾကီးၿဖစ္ၿပီး မ်ိဳးကြဲေပါင္းစံု၇ွိပါတယ္။ ထိုအထဲမွ တခ်ိဳ႕ဟာ အႏၱ၇ာယ္ ေပးတတ္ၿပီး ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလ်ာ၊ ၀မ္းကိုက္၊ အဆုတ္ေ၇ာင္၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုး၀င္တာႏွင့္ အသက္၇ွဴလမ္းေၾကာငး္ဆိုင္၇ာ ေ၇ာဂါေတြကို ၿဖစ္ေပၚေစပါတယ္။

အီကိုလိုင္းကို အဓိကေတြ႕၇တဲ့ အစာေတြကေတာ့ ပိုးမသတ္ထားတဲ့ ႏြားနုိ႕၊ ၾကိတ္ထားတဲ့ အသားငါးမ်ား၊ မသန္႕၇ွင္းတဲ့ ဟင္းသီးဟင္း၇ြက္ႏွင့္ သစ္သီးမ်ားၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႕ မီးဖိုေခ်ာင္ထဲက ဓားမ်ားႏွင့္ စဥ္႕တီတံုးစတာေတြကို အသားစိမ္းနဲ႕ထိေတြ႕ၿပီး မသန္႕စင္ဘဲ ဟင္းသီးဟင္း၇ြက္ႏွင့္ သစ္သီးေတြ လွီးၿဖတ္ဖုိ႕ သံုးလ်င္ အီကိုလိုင္းပိုး ကူးေစပါတယ္။

ေနာက္တမ်ိဳးက ဆဲလ္မြန္နယ္လ္လာ ေခၚတဲ့ ပိုးတမ်ိဳးၿဖစ္ၿပီး ၾကက္သား၊ ခ၇မ္းခ်ဥ္သီး၊ ေၿမပဲ၊ ေဆာ့စ္မ်ား၊ ဆလပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြမွာ ေတြ႕၇တတ္ပါတယ္။ ၿခံေမြးတိ၇စၦာန္ေတြကေန အဓိက ကူးစက္တာၿဖစ္ၿပီး မသန္႕၇ွင္းတဲ့ ကိုင္တြယ္မွုေတြေၾကာင့္ တၿခားအစားအစာေတြကို ကူးစက္ေစပါတယ္။ အဓိကလကၡဏာေတြက ဗိုက္ေအာင့္ဗိုက္နာ၊ ၀မ္းကိုက္ႏွင့္ ဖ်ားနာတာေတြ ၿဖစ္တတ္ၿပီး ကေလးေတြ သက္ၾကီး၇ြယ္အိုေတြနဲ႕ ေနထိုင္မေကာင္းၿဖစ္တဲ့သူေတြမွာ ပိုၿပင္းထန္ုနုိင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ မိမိ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ခင္သူမ်ားကို က်န္းမာေ၇းကို ထိခိုက္ေစတဲ့ ဘက္တီး၇ီးယားႏွင့္ ဗိုင္း၇ပ္စ္ေတြကို ထိေ၇ာက္စြာ ကာကြယ္နုိင္ဖို႕အတြက္ အစားအစာမ်ား ၿပင္ဆင္ခ်က္ၿပဳတ္၇ာမွာ အထူးသတိ၇ွိစြာႏွင့္ ခ်က္ၿပဳတ္၇ပါမယ္။

Source

Rocherster. (2018). In the Kitchen: Prevent the Spread of Infection. Accessed: 30 October 2018.

ဆရာဝန္ကို ေမးျမန္းျခင္း. (2018). မိသားစု. Accessed: 30 October 2018.

Myat Moe Aye

Myat Moe Aye ၿမတ္မိုးေအးသည္ ဆ၇ာ၀န္ကိုေမးၿမန္းၿခင္း၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြက္ ၿမန္မာစာတည္း တေယာက္ၿဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ ထုိင္းနိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၇ွိ တကၠသိုလ္တခုမွ အဂ္လိပ္စာသင္ၾကားေ၇း အထူးၿပဳၿဖင့္ ဘြဲ႕လြန္ပညာ၇၇ွိထားၿပီး အဂ္လိပ္စာဆ၇ာမၿဖင့္ ၇ပ္တည္ေနပါသည္။ တဘက္မွာလည္း ၿမန္မာနုိင္ငံသူ နိုင္ငံသားမ်ား က်န္းမာသက္၇ွည္ေနထိုင္နိုင္ေ၇းအတြက္ ဆ၇ာ၀န္ကို ေမးၿမန္းၿခင္း၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ က်န္းမာေ၇းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာဗဟုသုတမ်ားကို ၿမန္မာဘာသာၿဖင့္ ေ၇းသားၿဖန္႕ေ၀ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *