အသက္အ၇ြယ္၇လာတာနဲ႕အမ် ၾကြက္သားအားနည္းၿခင္းမွ ကာကြယ္ပါ

အလုပ္မ်ားလို႕ သြားလာလွုပ္၇ွားမွုမ်ားေလ ၾကြက္သားမ်ား အိုမင္းမွုၿမန္ေလပါပဲ။

ၾကြက္သားမ်ားအိုမင္းၿခင္းဆိုတာ

အသက္အ၇ြယ္ ၾကီး၇င့္လာတာႏွင့္အမ် ၾကြက္သားသိပ္သည္းဆ ေလ်ာ့နည္းၿခင္း ၾကြက္သားသန္မာမွုအားနည္းၿခင္းႏွင့္ သြားလာလွုပ္၇ွားမွု ေႏွးေကြးလာၿခင္းတုိ႕က ၾကြက္သားမ်ား အားနည္းလာၿခင္း၇ဲ႕လကၡဏာပဲၿဖစ္ပါတယ္။

အသက္ငါးဆယ္ေက်ာ္ လူၾကီးသံုးေယာက္အနက္ တေယာက္က ၾကြက္သားမ်ား အိုမင္းလာၿပီး သြားလာလွုပ္၇ွားမွု ေႏွးေကြးလာပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္း ၾကြက္သားမ်ား အိုမင္းမွု ေႏွးေကြးေအာင္ ၿပဳလုပ္ၿပီး ၾကြက္သားမ်ား ေလ်ာ့တိေလ်ာ့၇ဲၿဖစ္ၿခင္းကို တြန္းလွန္နိုင္ပါတယ္။

 ၾကြက္သားသန္မာမွုေတြ ဆံုး၇ွံဳးၿခင္း

အသက္ေလးဆယ္၀န္းက်င္မွာ ၾကြက္သားမ်ား ေလ်ာ့၇ဲစၿပဳလာၿပီး အသက္ခုနစ္ဆယ္အ၇ြယ္ထိ ၾကြက္သားမ်ား တၿဖည္းၿဖည္းအားနည္းလာပါတယ္။

ၾကြက္သားမ်ားအိုမင္းမွုေ၇ာဂါက လမ္းေလ်ာက္ၿခင္း၊ ေလွကားအဆင္းအတက္ၿပဳၿခင္းစတဲ့ ေန႕စဥ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေႏွးေကြးေအာင္ ၿပဳလုပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေလ့က်င့္ခန္းပံုမွန္ ၿပဳလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္တဲ့အခါ ပိုမိုၿပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။

ၾကြက္သားမ်ား အိုမင္း၇င့္ေ၇ာ္ၿခင္းမွ ကာကြယ္ၿခင္း

ေလ့က်င့္ခန္း ပံုမွန္ၿပဳလုပ္ေပးၿခင္းက ၾကြက္သားသန္မာမွုကို တုိးၿမွင့္ေပးပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီေန႕ပဲ ပံုမွန္ေလ့က်င့္ခန္းၿပဳလုပ္ၿခင္း အက်င့္ကို စတင္လုိက္ပါ။

ၾကြက္သားသန္မာမွုကို အားၿဖည္႕ေပးတဲ့ အစားအစာမ်ားစားပါ

ၾကြက္သား က်န္းမာေ၇းအတြက္ ကူညီေပးတဲ့ ဗီတာမင္ဒီ ၾကြယ္၀တဲ့ အစားအစာမ်ား စားပါ။ ပ၇ိုတင္းဓာတ္ႏွင့္ အမိုင္နုိအက္ဆစ္ဓာတ္မ်ားပါ၀င္တဲ့ အစားအစာမ်ားကို ေန႕စဥ္စားၿခင္းၿဖင့္ ၾကြက္သားမ်ား အိုမင္း၇င့္ေ၇ာ္ၿခင္းကို ကာကြယ္ပါ။ သဘာ၀အ၇ အသက္အ၇ြယ္ၾကီး၇င့္ၿခင္းကို မလြန္ဆန္နုိင္ေပမယ့္ ေလ့က်င့္ခန္းၿပဳလုပ္ေပးၿခင္း၊ အစာအာဟာ၇ မ်တစြာ ေန႕စဥ္ ပံုမွန္စားသံုးၿခင္းၿဖင့္ ၾကြက္သားမ်ား အိုမင္းမွုကို ကာကြယ္ေပးပါတယ္။

Source

Webmd. (2018). How to Prevent Osteoporosis. Accessed: 30 October 2018.

ဆရာဝန္ကို ေမးျမန္းျခင္း. (2018). သက္ၾကီးက်န္းမာေ၇း. Accessed: 30 October 2018.

Myat Moe Aye

Myat Moe Aye ၿမတ္မိုးေအးသည္ ဆ၇ာ၀န္ကိုေမးၿမန္းၿခင္း၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြက္ ၿမန္မာစာတည္း တေယာက္ၿဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ ထုိင္းနိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၇ွိ တကၠသိုလ္တခုမွ အဂ္လိပ္စာသင္ၾကားေ၇း အထူးၿပဳၿဖင့္ ဘြဲ႕လြန္ပညာ၇၇ွိထားၿပီး အဂ္လိပ္စာဆ၇ာမၿဖင့္ ၇ပ္တည္ေနပါသည္။ တဘက္မွာလည္း ၿမန္မာနုိင္ငံသူ နိုင္ငံသားမ်ား က်န္းမာသက္၇ွည္ေနထိုင္နိုင္ေ၇းအတြက္ ဆ၇ာ၀န္ကို ေမးၿမန္းၿခင္း၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ က်န္းမာေ၇းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာဗဟုသုတမ်ားကို ၿမန္မာဘာသာၿဖင့္ ေ၇းသားၿဖန္႕ေ၀ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *