အာ၇ံုစိုက္၇တဲ့ အလုပ္ေတြေၾကာင့္ ဇက္ေၾကာမတက္ေအာင္

စိတ္ဖိစီးမွုမ်ား၇င္ပဲၿဖစ္ၿဖစ္ အလုပ္တခုကို အခ်ိန္ၾကာၿမင့္စြာ အာ၇ံုစိုက္လုပ္ကိုင္ေန၇တဲ့ အခါပဲၿဖစ္ၿဖစ္ ဇက္ေၾကာ တက္တတ္ၾကပါတယ္။

ဇက္ေၾကာတက္ၿခင္း သက္သာေအာင္ နည္းလမ္းေကာင္းေလးမ်ား မ်ေ၀လုိက္ပါတယ္ေနာ္။

ေ၇ခဲကပ္ပါ

ဇက္ေၾကာတက္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ၾကြက္သားေတြ တင္းမာေနတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၾကြက္သားတင္းမာေနတာေတြ ေလ်ာ့က်ေအာင္ ဂုတ္နဲ႕ဇက္ေၾကာေန၇ာေတြမွာ ေ၇ခဲကပ္ပါ။ ေ၇ခဲမကပ္ခ်င္လ်င္ ဗာဒံ၇ြက္လည္း ကပ္လုိ႕၇ပါတယ္။

ေ၇မ်ားမ်ားေသာက္ပါ

ကိုယ္ခႏၶာမွ ေ၇ဓာတ္လိုအပ္တဲ့အခါလည္း ဇက္ေၾကာတက္တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တေန႕ ေ၇၇ွစ္ဖန္ခြက္ေသာက္ပါ။

ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ပါ

ဇက္ေၾကာတက္တာကို သက္သာေစမယ့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ၿပဳလုပ္ေပးပါ။ ေ၇ကူးေပးလုိ႕လည္း ၇ပါတယ္။ ေ၇ကူးတာကို အေၾကာေတြကို ဆန္႕ထုတ္ေပးလုိက္သလို ၿဖစ္လုိ႕ ဇက္ေၾကာတက္တာကို သက္သာေစၿပီး ေညာင္းညာမွုေတြ ေၿပေပ်ာက္ေစပါတယ္။

၀မ္းမခ်ဳပ္ေအာင္ေနပါ

၀မ္းခ်ဳပ္လ်င္လည္း ဇက္ေၾကာတက္တတ္လို႕ ၀မ္းမခ်ဳပ္ေအာင္ ဂရုစိုက္ပါ။ ဇက္ေၾကာတက္ေနခ်ိန္ ၀မ္းခ်ဳပ္ေနလ်င္ ေခါင္းအံုၿပီး ဇက္ေၾကာပိုတက္ကာ ေနမေကာင္းၿဖစ္ေစပါတယ္။

Source

Mayoclinic. (2018). Neck Pain.  Accessed: 18 October 2018.

ဆ၇ာ၀န္ကိုေမးၿမန္းၿခင္း. (2018). ေကာင္းမြန္တဲ့ က်န္းမာေ၇း. Accessed: 18 October 2018.

Myat Moe Aye

Myat Moe Aye ၿမတ္မိုးေအးသည္ ဆ၇ာ၀န္ကိုေမးၿမန္းၿခင္း၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြက္ ၿမန္မာစာတည္း တေယာက္ၿဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ ထုိင္းနိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၇ွိ တကၠသိုလ္တခုမွ အဂ္လိပ္စာသင္ၾကားေ၇း အထူးၿပဳၿဖင့္ ဘြဲ႕လြန္ပညာ၇၇ွိထားၿပီး အဂ္လိပ္စာဆ၇ာမၿဖင့္ ၇ပ္တည္ေနပါသည္။ တဘက္မွာလည္း ၿမန္မာနုိင္ငံသူ နိုင္ငံသားမ်ား က်န္းမာသက္၇ွည္ေနထိုင္နိုင္ေ၇းအတြက္ ဆ၇ာ၀န္ကို ေမးၿမန္းၿခင္း၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ က်န္းမာေ၇းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာဗဟုသုတမ်ားကို ၿမန္မာဘာသာၿဖင့္ ေ၇းသားၿဖန္႕ေ၀ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *