အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ိဳးသမီးေတြက ကေလး ထက္ ခင္ပြန္းေၾကာင့္ ပိုၿပီးစိတ္ဖိစီးေနရ

အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ေန႔စဥ္ဘဝမွာ စိတ္ဖိစီးမႈေတြကို ရင္ဆုိင္ေနရပါတယ္။ အဲ့ဒီစိတ္ဖိစီးမႈေတြဟာ အမ်ားအားျဖင့္

ခင္ပြန္းသည္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာျဖစ္တယ္လို႔ ေလ့လာမႈေတြက ဆိုပါတယ္။

ကေလးေတြေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးရတာထက္ ခင္ပြန္းသည္ေၾကာင့္ ရလာတဲ့ စိတ္ဖိစီးမႈက ပိုမ်ားေနတာပါ။

ေန႔စဥ္ အိမ္ကိစၥေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ကို လုပ္ကိုင္ေနရတဲ့ အိမ္ေထာင္ရွင္အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ လူလည္းပင္ပန္းရသလို မလိုအပ္တဲ့စိတ္ဖိစီးမႈေတြကိုပါ ၾကံဳေတြ႔ေနၾကရပါတယ္။ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း၊ မိခင္ဘဝ ေရာက္ရွိျခင္းတုိ႔ဟာ သာမာန္အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ယွဥ္ စိတ္ဖိစီးမႈပမာဏပိုမ်ားရပါတယ္။ စိတ္ဖိစီးမႈအဆင့္ ၁၀ မွာ ၈.၅ ေလာက္အထိ ျမင့္တက္လာရတယ္။

အဲ့ဒီလိုမ်ိဳး စိတ္ဖိစီးမႈ ပမာဏ ျမင့္တက္လာရျခင္းဟာ ကေလးေတြေၾကာင့္ထက္ ခင္ပြန္းသည္ေၾကာင့္ ပိုမ်ားရတယ္လို႔ ေလ့လာမႈေတြအရ သိရပါတယ္။ ေလ့လာမႈကိုေတာ့ University of Padova က ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

– အိမ္ေထာင္သည္ ကေလးမိခင္ ၄ ဦးမွာ ၃ ဦးက အိမ္အလုပ္ေတြနဲ႔ ကေလးထိန္းတဲ့အလုပ္ အမ်ားစုကို တာဝန္ယူလုပ္ကိုင္ေနၾကရပါတယ္။

– ကေလးမိခင္ ၅ ဦးမွာ ၁ ဦးဟာ ခင္ပြန္းသည္ထံက အကူအညီမရလို႔ အဓိက စိတ္ဖိစီးရတယ္လို႔ ဆုိတယ္။

– အိမ္မွာ လုပ္စရာရွိတဲ့အလုပ္ေတြ ၿပီးဖို႔အတြက္ အခ်ိန္မလံုေလာက္တဲ့အခါမွာလည္း ထပ္ၿပီးေတာ့ စိတ္ဖိစီးမႈျဖစ္ၾကရပါတယ္။

Credit: Duwun

Wanitcha Sumanat

Wanitcha Sumanat သည္ ဆ၇ာ၀န္ကိုေမးၿမန္းၿခင္း ၀က္ဘ္ဆိုဒ္( နိုင္ငံတကာ)ႏွင့္ က်န္းမာေ၇းစစ္ေဆးၿခင္း (နိုင္ငံတကာ) စာတည္းခ်ဳပ္တေယာက္ၿဖစ္ပါ သည္္။ သူမသည္ သတင္းေ၇းသားၿခင္းႏွင့္ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ေစ်းကြက္ၿမွင့္တင္ၿခင္း နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အေတြ႕အၾကံဳ၇ွိသူတဦးလည္းၿဖစ္ပါသည္္္။သူမသည္ အကူသူနာၿပဳ လက္ေထာက္ေဆး၀ါးက်ြမ္းက်င္ႏွင့္ လူထုက်န္းမာေ၇း (အဂ္လိပ္စာ) ဘာသာ၇ပ္မ်ားၿဖင့္ ဒီပလိုမာဘြဲ႕၇၇ွိထားပါသည္။သူမသည္ ထိုင္းနိုင္ငံ၇ွိ ေဆး၇ံုတြင္ ခြဲစိတ္အကူသူနာၿပဳတေယာက္အၿဖစ္လည္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *