အ၇ိုးအဆစ္မ်ားအားနည္းလာၿခင္းကို ကာကြယ္ေပးမယ့္ သဘာ၀နည္းလမ္းမ်ား

အသက္အ၇ြယ္၇လာတဲ့အခါ အ၇ိုးမ်ားက တၿဖည္းၿဖည္းအားနည္းလာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သဘာ၀အတိုင္း အ၇ိုးမ်ားကို က်န္းမာသန္စြမ္းေစတဲ့ နည္းလမ္းမ်ား သိ၇ွိၿပီး

တဲ့အခါ အ၇ိုးမ်ားက်န္းမာေနဖို႕ စိတ္ပူစ၇ာမလိုေတာ့ပါဘူး။

ကယ္လစီယမ္လံုေလာက္စြာ စားသံုးပါ

လူ႕ခႏၶာကိုယ္ထဲက အ၇ိုးမ်ား၇ဲ႕ ၉၉.၅% ခန္႕ဟာ ကယ္လ္စီယမ္ဓာတ္နဲ႕ ဖြ႕ဲစည္းထားပါတယ္။ ကယ္လ္စီယမ္ဓာတ္လံုေလာက္စြာ ၇၇ွိလ်င္ အ၇ိုးပြၿခင္းကို ကာကြယ္နိုင္ပါတယ္။ အ၇ိုးမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ကယ္လ္စီယမ္ဓာတ္ကို ေဆာ္လမြန္ငါး၊ ငါးေသတၱာငါး၊ ပဲပိစပ္၊ တို႕ဟူး၊ ဒိန္ခဲ၊ ႏြားနုိ႕၊ ဟင္းနုႏြယ္၊လိေမၼာ္၇ည္တို႕မွ ၇၇ွိနုိင္ပါတယ္။

ဗီတာမင္ဒီလည္း သတိ၇ပါ

ဗီတာမင္ဒီ၇ဲ႕ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားက အမ်ားအၿပားပါ။ အသားအေ၇ကို ေနေလာင္ဒဏ္မွ ကာကြယ္ေပးၿခင္း၊ ဦးေႏွာက္လုပ္ေဆာင္မွုကို ကူညီေပးၿခင္း၊ အ၇ိုးနဲ႕သြားမ်ားအတြက္ ကယ္လ္စီယမ္ဓာတ္ကို စုပ္ယူေပးၿခင္းတို႕ကို ၿပဳလုပ္ပါတယ္။ ကယ္လ္စီယမ္လံုေလာက္စြာ ၇ွိေပမယ့္ ဗီတာမင္ဒီ လံုေလာက္စြာမ၇ွိလ်င္လည္း အ၇ုိးပြ အ၇ိုးပါးေ၇ာဂါၿဖစ္နုိင္ပါတယ္။

ေလ့က်င့္ခန္းၿပဳလုပ္ပါ

အသက္သံုးဆယ္ေက်ာ္လာတာနဲ႕အမ် အ၇ိုးေတြ၇ဲ႕ သိပ္သည္းဆက ေလ်ာ့နည္းလာပါတယ္။ အ၇ိုးက်န္းမာ သန္စြမ္းမွုကို ေ၇၇ွည္ထိန္းထားနိင္ဖို႕အတြက္ ေလ့က်င့္ခန္းပံုမွန္ ၿပဳလုပ္ပါ။

ေဆးလိပ္ၿဖတ္ပါ

ေဆးလိပ္ထဲမွာပါတဲ့ နစ္ကိုတင္ဓာတ္က အ၇ိုးသိပ္သည္းဆကို ဆိုးက်ိဳးေတြေပးပါတယ္။ ေဆးလိပ္ေၾကာင့္ ေၿခေထာက္က်ိဳး လက္က်ိဳးလို႕ အ၇ိုးထိခိုက္တဲ့အခါ ၿပန္လည္သက္သာမွုေႏွးေကြးေစပါတယ္။

ကဖင္းဓာတ္ကို ေလ်ာ့ခ်ပါ

ကဖင္းဓာတ္က အ၇ိုးသိပ္သည္းဆကို ေလ်ာ့က်ေစၿပီး ကယ္လ္စီယမ္ဓာတ္ကို စုပ္ယူလိုက္ၿခင္းေၾကာင့္ အ၇ိုးက်ိဳးပဲ့လြယ္ေစပါတယ္။

အိုမီဂါသ၇ီးစားသံုးပါ

အိုမီဂါသ၇ီးဖက္တီအက္ဆစ္က အ၇ိုးသိပ္သည္းဆကို ၿမွင့္တင္ေပးၿပီး အ၇ုိးပြၿခင္း အ၇ိုးမ်ားေ၇ာင္၇မ္းၿခင္းေၾကာင့္ ၿဖစ္တတ္တဲ့ အဆစ္အၿမစ္နာက်င္ၿခင္းကို သက္သာေစပါတယ္။ အမ်ိဳးသားမ်ားအေနႏွင့္ တေန႕ကို အိုမီဂါသ၇ီး ၁.၆ဂ၇မ္ စားသံုးသင့္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားကေတာ့ ၁.၁ဂ၇မ္ စားသံုးသင့္ပါတယ္။ အိုမီဂါသ၇ီးကို မက္က၇ယ္ငါး၊ ပင္လယ္စာအစားအစာ၊ သစ္ၾကားသီးႏွင့္ ငါးၾကီးဆီတို႕မွ ၇၇ွိပါတယ္။

ပ၇ိုတင္းဓာတ္စားသံုးပါ

ပ၇ိုတင္းဓာတ္က အ၇ိုးသိပ္သည္းဆကို ၿမွင့္တင္ေပးၿပီး ကယ္လ္စီယမ္နဲ႕ေပါင္းကာ အ၇ိုးက်န္းမာေ၇းအတြက္ အလုပ္လုပ္၇ပါတယ္။ ယင္းဓာတ္ၿပည္႕၀ဖို႕အတြက္ ပင္လယ္စာ အစားအစာမ်ား၊ ဒိန္ခဲ၊ ႏြားနုိ႕၊ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး စသည္တို႕မွ ၇၇ွိနိုင္ပါတယ္။

Source

Nhs. (2018). Prevention Osteoporosis. Accessed: 29 September 2018.

ဆ၇ာ၀န္ကိုေမးၿမန္းၿခင္း. (2018). သက္ၾကီးက်န္းမာေ၇း.  Accessed: 29 September 2018.

 

Myat Moe Aye

Myat Moe Aye ၿမတ္မိုးေအးသည္ ဆ၇ာ၀န္ကိုေမးၿမန္းၿခင္း၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြက္ ၿမန္မာစာတည္း တေယာက္ၿဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ ထုိင္းနိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၇ွိ တကၠသိုလ္တခုမွ အဂ္လိပ္စာသင္ၾကားေ၇း အထူးၿပဳၿဖင့္ ဘြဲ႕လြန္ပညာ၇၇ွိထားၿပီး အဂ္လိပ္စာဆ၇ာမၿဖင့္ ၇ပ္တည္ေနပါသည္။ တဘက္မွာလည္း ၿမန္မာနုိင္ငံသူ နိုင္ငံသားမ်ား က်န္းမာသက္၇ွည္ေနထိုင္နိုင္ေ၇းအတြက္ ဆ၇ာ၀န္ကို ေမးၿမန္းၿခင္း၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ က်န္းမာေ၇းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာဗဟုသုတမ်ားကို ၿမန္မာဘာသာၿဖင့္ ေ၇းသားၿဖန္႕ေ၀ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *