ေဟာက္သံမ်ား၇ပ္တန္႕ဖို႕ အိမ္တြင္းစိုက္ပိ်ဳးနုိ္င္ေသာ အပင္တမ်ိဳး

နာနတ္ပင္ဟာ အိပ္စက္၇ာမွ ဆိုး၇ြားက်ယ္ေလာင္လွတဲ့ ေဟာက္သံေတြကို ေလ်ာ့ခ်ေပးနုိင္ေၾကာင္း သိ၇ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ဘက္ေတြ အိပ္ေပ်ာ္လ်င္ ေဟာက္တတ္သူမ်ားၿဖစ္ပါက အေႏွာင့္အယွက္ ၿဖစ္တတ္ပါတယ္။

နာနတ္ပင္ဟာ ေအာက္ဆီဂ်င္ကို ထုတ္လုပ္ေပးၿပီး ေလသန္႕စင္မွုကို ပိုမိုၿမွင့္တင္ေပးပါတယ္။ တညတာလံုး တိတ္စိတ္စြာ အိပ္ေပ်ာ္ဖို႕ ကူညီေပးပါလိမ့္မယ္။

နာနတ္ပင္ဟာ ၂၁လကေန ၂၄လအတြင္း ၇ွင္သန္ၾကီးထြားနုိင္ၿပီး နာနတ္သီး၇ဲ႕ထိပ္မွာ မညီညာတဲ့ အခ်ြန္အတက္ အခက္္အလက္ေတြလည္း ၇ွိပါတယ္။ အိပ္ခန္းတြင္းမွာ စိုက္ပ်ိဳးနုိင္ပါတယ္။

ASDA မွ နာနတ္ပင္ကို ၀ယ္ယူခဲ့သူ တေယာက္က ၿဗိတိန္မွာ ေဟာက္တတ္တဲ့သူ ေလးပံုတပံု သန္းနဲ႕တြက္လ်င္ ၁၆သန္းခန္႕၇ွိပါတယ္။ ASDA ၇ဲ႕ နာနတ္ပင္ေတြဟာ သူတို႕ေတြနဲ႕အတူ အိမ္ေထာင္ဘက္ေတြကိုပါ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ အိပ္ေပ်ာ္ေစပါတယ္။

ASDA Store ကို ၿဗိတိန္နုိင္ငံတြင္ ၁၉၆၅ခုႏွစ္တြင္ စတည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ကမၻာတ၀န္းတြင္ လက္လီအေ၇ာင္းဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ေ၇ာင္းခ်လ်ကက္၇ွိသည္။

Source

Telesurtv. (2018). NASA: Pineapple Plant Can Stop Snoring. Accessed: 30 October 2018.

ဆ၇ာ၀န္ကိုေမးၿမန္းၿခင္း. (2018). မိသားစု. Accessed: 30 October 2018.

Myat Moe Aye

Myat Moe Aye ၿမတ္မိုးေအးသည္ ဆ၇ာ၀န္ကိုေမးၿမန္းၿခင္း၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြက္ ၿမန္မာစာတည္း တေယာက္ၿဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ ထုိင္းနိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၇ွိ တကၠသိုလ္တခုမွ အဂ္လိပ္စာသင္ၾကားေ၇း အထူးၿပဳၿဖင့္ ဘြဲ႕လြန္ပညာ၇၇ွိထားၿပီး အဂ္လိပ္စာဆ၇ာမၿဖင့္ ၇ပ္တည္ေနပါသည္။ တဘက္မွာလည္း ၿမန္မာနုိင္ငံသူ နိုင္ငံသားမ်ား က်န္းမာသက္၇ွည္ေနထိုင္နိုင္ေ၇းအတြက္ ဆ၇ာ၀န္ကို ေမးၿမန္းၿခင္း၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ က်န္းမာေ၇းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာဗဟုသုတမ်ားကို ၿမန္မာဘာသာၿဖင့္ ေ၇းသားၿဖန္႕ေ၀ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *