ၾကိဳ႕ထိုးၿခင္း

ကေလးငယ္ေလးတုိင္း ၾကိဳ႕ထိုးတာ ေ၇ာဂါမဟုတ္ပါ။ ကေလးေတြနုိ႕စို႕တုိင္း ေလကိုပါမ်ိဳခ်ပါတယ္။ ေ၇တုိက္လည္း ေလပါမ်ိဳခ်တယ္။ လက္စုပ္လည္း ေလပါမ်ိဳခ်ၾကပါတယ္။ အစာအိမ္ထဲမွာ နုိ႕နဲ႕ေလ၊ ေ၇နဲ႕ေလ၊ အစာနဲ႕ေလ ၇ွိေနပါတယ္။ အစာအိမ္ထဲမွာ အာ့တာေတြ၇ွိေနလို႕ အစာအိမ္ေလးအထက္မွာ ကပ္ေနတဲ့ ဒိုင္ယာဖ၇မ္ကို ကလိသလိုၿဖစ္၇ာက ၾကိဳ႕ထိုးတာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေလေအာက္သက္လည္း သက္သာသလုိ အထက္ဆန္လည္း သက္သာပါမယ္။

အစာအိမ္ထဲ ၇ွိတာမွန္သမ် ေအာက္ဆက္ဆင္း၇တာ ပံုမွန္အလုပ္ပဲၿဖစ္ပါတယ္။ အစာအိမ္ထဲက အကုန္ဆင္းဖို႕ လူၾကီးေတြမွာ ေလးနာ၇ီၾကာတတ္ၿပီး ကေလးေတြမွာ အခ်ိန္တုိပါတယ္။

ေနာက္တခ်က္က ကေလးေတြမွာ အထိန္းေတြေကာင္းမြန္စြာ မဖြံ႕ၿဖိဳးေသးပါ။ အစာအိမ္အေပၚထိပ္မွာ အထိန္း၇ွိပါတယ္။ ထို အထိန္းေကာင္းေနပါမွ အန္တာနည္းပါမယ္။

ကေလးၾကီးေတြဆိုလ်င္ တၿခားအေၾကာင္းေတြပါ ထည္႕စဥ္းစား၇ပါမယ္။ တခ်ိဳ႕ေတြက အစပ္စားလုိက္တာႏွင့္ ၾကိဳ႕ထိုးတယ္။ မ်ိဳခ်တာမွာ အဆင္မေၿပလ်င္လည္း ၿဖစ္တတ္ပါတယ္။ အသည္းၾကီးေန ေ၇ာင္ေနသူေတြ ၾကိဳ႕ထိုးပါတယ္။

လူၾကီးမ်ားအတြက္ ၾကိဳ႕ထိုးသက္သာေစနည္း

ေပါင္မုန္႕ေၿခာက္၀ါးၿခင္း၊ သၾကား၇ည္ လ်ာေပၚ(သို႕) လ်ာေအာက္ တင္ေပးၿခင္း၊ လ်ာကို ဆြဲထုတ္ၿခင္း၊ ေ၇ခဲတံုး၀ါးစားၿခင္း၊

ပိုတက္ဆီယမ္နဲ႕ဆိုဒီယမ္ဓာတ္ဆားနည္းလြန္းလုိ႕ ၾကိဳ႕ထုိးတာဆိုလ်င္ ကာဗြန္ထည္႕ထားတဲ့ အခ်ိဳ၇ည္၊ ဆိုဒါ၊ စပ၇င္း၀ါးတာ၊ ကိုကာကိုလာ၊ စပ၇ုိက္၊ အင္နာဂ်ီဒ၇င့္ခ္ေတြ ေသာက္နုိင္ပါတယ္။

ပခံုးၾကြက္သားကို ႏွိပ္ၿခင္း

ေခါင္းကို ေလမ၀င္နုိင္တဲ့ ပလပ္စတစ္အိတ္တလံုးစြပ္ပါ။ လည္ပင္းေန၇ာမွာ ကိုယ့္လက္နက္စုထားပါ။ အသက္၇ွဴပါ။ အိပ္ထဲကေလမွာ ေအာက္ဆီဂ်င္ကုန္ၿပီး ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆုိဒ္က်န္လို႕ အဲ့ဒါကို ၇ွဴလ်င္လည္း ေပ်ာက္ပါတယ္။

ကေလးငယ္မ်ား ၾကိဳ႕ထိုးတဲ့အခါ ေဆးတုိက္ဖုိ႕မလုိပါ။ အေနအထားေၿပာင္းေပးပါ။ နုိ႕တိုက္နုိင္ပါတယ္။ ေခါင္းေထာင္ထားၿပီး ေၾကာေလးသပ္ ေလထုတ္ေပးပါ။

Source

Webmd. (2018). Hiccups. Accessed: 28 October 2018.

ဆ၇ာ၀န္ကိုေမးၿမန္းၿခင္း. (2018). ကေလးမ်ား. Accessed: 28 October 2018.

Myat Moe Aye

Myat Moe Aye ၿမတ္မိုးေအးသည္ ဆ၇ာ၀န္ကိုေမးၿမန္းၿခင္း၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြက္ ၿမန္မာစာတည္း တေယာက္ၿဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ ထုိင္းနိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၇ွိ တကၠသိုလ္တခုမွ အဂ္လိပ္စာသင္ၾကားေ၇း အထူးၿပဳၿဖင့္ ဘြဲ႕လြန္ပညာ၇၇ွိထားၿပီး အဂ္လိပ္စာဆ၇ာမၿဖင့္ ၇ပ္တည္ေနပါသည္။ တဘက္မွာလည္း ၿမန္မာနုိင္ငံသူ နိုင္ငံသားမ်ား က်န္းမာသက္၇ွည္ေနထိုင္နိုင္ေ၇းအတြက္ ဆ၇ာ၀န္ကို ေမးၿမန္းၿခင္း၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ က်န္းမာေ၇းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာဗဟုသုတမ်ားကို ၿမန္မာဘာသာၿဖင့္ ေ၇းသားၿဖန္႕ေ၀ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *