ၾကြက္သားေတြ အိုမင္းၿခင္းမွ ကာကြယ္ဖို႕ နည္းလမ္းမ်ား

အသက္ေလးဆယ္ေက်ာ္တဲ့အခါမွာ ဆယ္စုႏွစ္တခုတုိင္း ၾကြက္သား ၇ွစ္၇ာခိုင္ႏွံုးထိ ဆံုး၇ွံဳးနိုင္ပါတယ္။ အသက္၇၀ေက်ာ္တဲ့အခါမွာ က်ဆင္းမွုနွံုးဟာ ႏွစ္ဆၿဖစ္နုိင္ပါတယ္။

အသက္ၾကီးလာတဲ့အခါ ၾကြက္သားထုထည္ဆံုး၇ွံဳးၿပီး အားနည္းလာတဲ့ ေ၇ာဂါဟာ အသက္ေၿခာက္ဆယ္ေက်ာ္လာတဲ့လူ သံုးဦးမွာ တဦးနီးပါးခံစား၇ပါတယ္။ ၾကြက္သားေတြဟာ ကာယပိုင္းဆိုင္၇ာ လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြအၿပင္ ကိုယ္အဂါ္လုပ္ငန္းတာ၀န္ ဇီ၀၇ုပ္ၿဖစ္ပ်က္မွုအတြက္ပါ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾက၇ပါတယ္။ အသက္အ၇ြယ္တုိင္းမွာ သန္မာစြာေနနိုင္ဖို႕နဲ႕ ၾကြက္သားေတြကို က်န္းမာေအာင္ထိန္းသိမ္းဖုိ႕ ခုတည္းက စလုိက္ၾကစို႕ေနာ္။

ၾကြက္သားေတြႏွင့္ခြန္အားကို ထိန္းသိမ္းေပးနိုင္မယ့္ ပံုမွန္ေလ့က်င့္ခန္းတခု ၿပဳလုပ္ပါ။

အဆီနည္းေသာ အသားမ်ား ၾကက္ဥႏွင့္ ပဲတို႕မွ၇ေသာ ပ၇ုိတင္းအ၇င္းအၿမစ္ကို စားသံုးပါ။

အသီးအ၇ြက္မ်ား အသီးအႏွံမ်ား အေစ့အဆံမ်ား က်န္းမာေသာ အဆီမ်ား ကယ္လ္စီယမ္ႏွင့္ ဗီတာမင္ ဒီကဲ့သို႕ေသာ အဓိက ဗီတာမင္ႏွင့္ သတၱဳဓာတ္တို႕ ပါ၀င္တဲ့ မ်တတဲ့ အစားအစာကို စားသံုးပါ။

အိပ္ခ်္အမ္ဘီကဲ့သို႕ေသာ အၿခားၾကြက္သား က်န္းမာေစမယ့္ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားကို သံုးစြဲပါ။

ေနမေကာင္းတဲ့အခါ ေဆး၇ံုတက္ ခြဲစိတ္ကုသ၇တ့ဲအခါ ေနမေကာင္းၿခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္္တ့ဲ ၾကြက္သားဆံုး၇ံွဳးမွုကို ထိန္းခ်ဳပ္နုိင္ဖို႕ အာဟာ၇နဲ႕ပတ္သက္ၿပီး က်န္းမာေ၇းေစာင့္ေ၇ွာက္သူနဲ႕ ေဆြးေႏြးပါ။

Source

Webmd. (2018). Muscle Strain. Accessed: 2 October 2018.

ဆ၇ာ၀န္ကိုေမးၿမန္းၿခင္း. (2018). သက္ၾကီးက်န္းမာေ၇း. Accessed: 2 October 2018.

Myat Moe Aye

Myat Moe Aye ၿမတ္မိုးေအးသည္ ဆ၇ာ၀န္ကိုေမးၿမန္းၿခင္း၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြက္ ၿမန္မာစာတည္း တေယာက္ၿဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ ထုိင္းနိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၇ွိ တကၠသိုလ္တခုမွ အဂ္လိပ္စာသင္ၾကားေ၇း အထူးၿပဳၿဖင့္ ဘြဲ႕လြန္ပညာ၇၇ွိထားၿပီး အဂ္လိပ္စာဆ၇ာမၿဖင့္ ၇ပ္တည္ေနပါသည္။ တဘက္မွာလည္း ၿမန္မာနုိင္ငံသူ နိုင္ငံသားမ်ား က်န္းမာသက္၇ွည္ေနထိုင္နိုင္ေ၇းအတြက္ ဆ၇ာ၀န္ကို ေမးၿမန္းၿခင္း၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ က်န္းမာေ၇းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာဗဟုသုတမ်ားကို ၿမန္မာဘာသာၿဖင့္ ေ၇းသားၿဖန္႕ေ၀ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *