ခဲြစိတ္ရာအနည္းငယ္ျဖင့္ နွလံုး အဆို႔ရွင္ခဲြစိတ္ကုသျခင္း – သင့္ရဲ႔ နွလံုးကို ကုသမွဳနည္းလမ္းအသစ္ျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ပါ

ခဲြစိတ္ရာအနည္းငယ္ျဖင့္ နွလံုး အဆို႔ရွင္ခဲြစိတ္ကုသျခင္း – သင့္ရဲ႔ နွလံုးကို ကုသမွဳနည္းလမ္းအသစ္ျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ပါ

Read more

အမ်ိဳးသမီး၏ကိုယ္ခႏၶာတြင္ ကင္ဆာေရာဂါ ေဖာ္ျပေသာအေျခအေနမ်ား

အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ကင္ဆာနဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ ပံုမွန္စစ္ေဆးေပးသင့္ပါဘူး။ အမ်ိဳးသမီးေတြမွမဟုတ္ပါဘူး လူတိုင္းလည္း ကင္ဆာနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ သတိ

Read more

ရင္သားကင္ဆာ – ေရာဂါလကၡဏာမ်ား၊သတိထားသင့္ေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ား နွင့္ စစ္ေဆးစမ္းသပ္ျခင္း

ရင္သားကင္ဆာသည္ ရင္သားရွိ ဆဲလ္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ၾကီးထြားလာျခင္းက ေန စတင္ျဖစ္ပြားပါတယ္။ ရင္သားနွင့္ ေဘးပတ္လည္ရွိ တစ္

Read more

သင္ မသိေသးတဲ့ အုန္းေရရဲ႕ အသံုး၀င္ပံု

အုန္းသီးဟာ ျမန္မာျပည္မွာ အလြန္ေပါတဲ့ အသီးတစ္မ်ိဳးဆို မမွားပါဘူး။ အုန္းစိမ္းေရဟာ ကမ္းေျခသြားသူတိုင္း ေသာက္ခ်င္ၾကတဲ့ အရည္တစ္မ်ိဳးပါ။

Read more