ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ ကာလ မွာ အသား စားရင္ ဘာေတြ ဂရုစိုက္ရမလဲ

ေမေမေလာင္း တို႔ေရ အာဟာရ မွ်မွ်တတ စားဖို႔ လိုအပ္တဲ့ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္းမွာ အသား စားတာကုိလည္း လ်စ္လ်ဴရွဴထားလို႔ မရပါဘူး။

Read more