နို႕ခ်ိဳတိုက္ေက်ြးေနတဲ့ မိခင္ေလာင္းမ်ားအတြက္ သြားေ၇စာ

မိခင္နုိ႕တိုက္ေက်ြးၿခင္းဟာ မိခင္ေ၇ာ ကေလးအတြက္ပါ အေ၇းပါလွပါတယ္။ နို႕ခ်ိဳေတြကေန ကေလးဆီကို အာဟာ၇ေတြေပးနုိင္သလို ကေလးအတြက္ မေကာင္းတဲ့

Read more

ၾကြက္သားေတြ အိုမင္းၿခင္းမွ ကာကြယ္ဖို႕ နည္းလမ္းမ်ား

အသက္ေလးဆယ္ေက်ာ္တဲ့အခါမွာ ဆယ္စုႏွစ္တခုတုိင္း ၾကြက္သား ၇ွစ္၇ာခိုင္ႏွံုးထိ ဆံုး၇ွံဳးနိုင္ပါတယ္။

Read more

နုပ်ိဳတဲ့ အသြင္ကို ထိန္းသိမ္းၾကစို႕

မ်က္ႏွာေပၚက အေ၇းအေၾကာငး္မ်ား မ်က္လံုးတ၀ိုက္ က်ီးေခ်၇ာမ်ား မ်က္အိတ္ေဖာင္းေဖာင္းမ်ားက ဇ၇ာ၇ဲ႕အသြင္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေနၿမဲ။ အခ်ိန္ကို ေနာက္ၿပန္လွ

Read more

အ၇ိုးအဆစ္မ်ားအားနည္းလာၿခင္းကို ကာကြယ္ေပးမယ့္ သဘာ၀နည္းလမ္းမ်ား

အသက္အ၇ြယ္၇လာတဲ့အခါ အ၇ိုးမ်ားက တၿဖည္းၿဖည္းအားနည္းလာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သဘာ၀အတိုင္း အ၇ိုးမ်ားကို က်န္းမာသန္စြမ္းေစတဲ့ နည္းလမ္းမ်ား သိ၇ွိၿပီး

Read more

မိခင္နို႕တုိက္ေက်ြးၿခင္း၇ဲ႕အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

မိခင္နို႕တိုက္ေက်ြးၿခင္း၇ဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးေလးေတြကို မ်ေ၀ေပးခ်င္ပါတယ္။ ေ၇ာဂါေတြႏွင့္ ဖ်ားနာၿခင္းကို ကာကြယ္ေပးတယ္ မိခင္နုိ႕တုိက္ေက်ြးၿခင္းၿဖင့္ ကေလးကို အေအးမိဖ်ားနာ ဗိုင္း၇ပ္စ္ပိုး လြယ္လြယ္ကူကူ ကူးစက္ခံ၇ၿခင္းကေန ကာကြယ္ေပးတယ္။ မိခင္ေတြအတြက္ ၇င္သားကင္ဆာ သားအိမ္ကင္ဆာၿဖစ္ပြားမွုႏွံုးကို ကာကြယ္ေပးတယ္။ မိခင္နုိ႕ဟာ ကေလးေတြအတြက္ လိုအပ္တဲ့

Read more