မိခင္နို႕တုိက္ေက်ြးၿခင္း၇ဲ႕အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

မိခင္နို႕တိုက္ေက်ြးၿခင္း၇ဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးေလးေတြကို မ်ေ၀ေပးခ်င္ပါတယ္။ ေ၇ာဂါေတြႏွင့္ ဖ်ားနာၿခင္းကို ကာကြယ္ေပးတယ္ မိခင္နုိ႕တုိက္ေက်ြးၿခင္းၿဖင့္ ကေလးကို အေအးမိဖ်ားနာ ဗိုင္း၇ပ္စ္ပိုး လြယ္လြယ္ကူကူ ကူးစက္ခံ၇ၿခင္းကေန ကာကြယ္ေပးတယ္။ မိခင္ေတြအတြက္ ၇င္သားကင္ဆာ သားအိမ္ကင္ဆာၿဖစ္ပြားမွုႏွံုးကို ကာကြယ္ေပးတယ္။ မိခင္နုိ႕ဟာ ကေလးေတြအတြက္ လိုအပ္တဲ့

Read more

ကေလးကို ေန႕တုိင္းေၿပာသင့္တဲ့ စကားေလးေတြ

“ကေလး ကေလး အထင္မေသး၇ ကေလးကမွ လူၾကီးၿဖစ္တာ” ဆိုတဲ့ ေ၇ႊဥမင္ ဆ၇ာေတာ္ဘု၇ားၾကီး မိန္႕ၾကားခဲ့တဲ့အတိုင္း မိဘေတြဟာ ကေလးႏွင့္ စကားေၿပာဆို၇ာမွာ ေၿပာသင့္တဲ့ စကားေလးေတြကို မ်ေ၀လိုက္ပါတယ္။ ေမးခြန္းမ်ားေမးပါ ကေလးေတြကို ေတြးေခၚတတ္သူမ်ားၿဖစ္လာေအာင္ ေမးခြန္းမ်ားမ်ားေမးပါ။ ကေလးဥာဏ္၇ည္ႏွင့္

Read more

ေအာ္တစ္ဇင္ (သို႕) အာ၇ံုေၾကာခ်ိဳ႕ယြင့္တဲ့ ေ၇ာဂါ

မိဘတိုင္းဟာ က်န္းမာေပ်ာ္၇ႊင္တဲ့ ကေလးငယ္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ခ်င္ၾကတာပါပဲ။

Read more

ကေလးေတြ W ပံုစံမ်ိဳး ထိုင္ၿခင္းဧ။္ အက်ိဳးဆက္မ်ား

မိဘေတြအေနနွင့္ ကိုယ့္ကေလး၇ဲ႕ ထိုင္တဲ့ပံုစံကို အသိဆံုးၿဖစ္မွာပါ။ Wပံုစံမ်ိဳးက ကေလးခပ္မ်ားမ်ား ထိုင္ၾကပါတယ္။

Read more

၀မ္းခ်ဳပ္တတ္တဲ့ ကေလးမ်ားအတြက္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား

ကေလးငယ္ေတြမွာ ၀မ္းခဏခဏခ်ဳပ္တတ္လ်င္ ေၿဖ၇ွင္းဖို႕ နည္းလမ္းေလးေတြေ၀မ်လိုက္ပါတယ္။

Read more