ကိုယ္၀န္ေဆာင္နဲ႕စိတ္ဓာတ္က်ၿခင္း

စိတ္ဓာတ္က်တယ္ဆိုတာ စိတ္မူေၿပာင္းလဲတဲ့ ေ၇ာဂါတမ်ိဳးပါ။စိတ္မူေၿပာင္းလဲၿခင္း စိတ္ေ၇ာဂါဆိုတာ ဇီ၀ၿဖစ္စဥ္အ၇ၿဖစ္တာပါ။

Read more

အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ိဳးသမီးေတြက ကေလး ထက္ ခင္ပြန္းေၾကာင့္ ပိုၿပီးစိတ္ဖိစီးေနရ

အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ေန႔စဥ္ဘဝမွာ စိတ္ဖိစီးမႈေတြကို ရင္ဆုိင္ေနရပါတယ္။ အဲ့ဒီစိတ္ဖိစီးမႈေတြဟာ အမ်ားအားျဖင့္

Read more