ၾကြက္သားေတြ အိုမင္းၿခင္းမွ ကာကြယ္ဖို႕ နည္းလမ္းမ်ား

အသက္ေလးဆယ္ေက်ာ္တဲ့အခါမွာ ဆယ္စုႏွစ္တခုတုိင္း ၾကြက္သား ၇ွစ္၇ာခိုင္ႏွံုးထိ ဆံုး၇ွံဳးနိုင္ပါတယ္။

Read more

နုပ်ိဳတဲ့ အသြင္ကို ထိန္းသိမ္းၾကစို႕

မ်က္ႏွာေပၚက အေ၇းအေၾကာငး္မ်ား မ်က္လံုးတ၀ိုက္ က်ီးေခ်၇ာမ်ား မ်က္အိတ္ေဖာင္းေဖာင္းမ်ားက ဇ၇ာ၇ဲ႕အသြင္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေနၿမဲ။ အခ်ိန္ကို ေနာက္ၿပန္လွ

Read more

အ၇ိုးအဆစ္မ်ားအားနည္းလာၿခင္းကို ကာကြယ္ေပးမယ့္ သဘာ၀နည္းလမ္းမ်ား

အသက္အ၇ြယ္၇လာတဲ့အခါ အ၇ိုးမ်ားက တၿဖည္းၿဖည္းအားနည္းလာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သဘာ၀အတိုင္း အ၇ိုးမ်ားကို က်န္းမာသန္စြမ္းေစတဲ့ နည္းလမ္းမ်ား သိ၇ွိၿပီး

Read more

အသက္၇ြယ္ေၾကာင့္ အားနည္းလာတဲ့ အ၇ိုးေတြကို က်န္းမာေအာင္ၿပဳစုၾကမယ္

ခႏၶာကိုယ္၇ွိ အ၇ိုးေတြ အထိမခံၿဖစ္ၿပီး ငယ္စဥ္ကထက္ပိုၿပီး အားေလ်ာ့လာေစတာဟာ ယေန႕ကမၻာေပၚမွာ အၿဖစ္မ်ားတဲ့ အ၇ိုးပြေ၇ာဂါၿဖစ္ပါတယ္။

Read more

သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးနဲ႕အသင့္ေတာ္ဆံုး ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈေလ့က်င့္ခန္းမ်ား

အသက္အရြယ္ႀကီးျမင့္လာတယ္ဆိုတာနဲ႕ gym မသြားရေတာ့ဘူး၊

Read more