အဆီက်လွပဖို႕ ေ၇ေႏြးၾကမ္းေသာက္လ်င္ အသင့္ေတာ္ဆံုးအခ်ိန္

ေ၇ေႏြးၾကမ္းကို ပံုမွန္ေသာက္ေပးလ်င္ အဆီလည္းက် လူလည္းလွေစေအာင္ ေသာက္သံုးေပး၇မယ့္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ေတြကို ေဖာ္ၿပလုိက္ပါတယ္။ ေ၇ေႏြးၾကမ္းကို မေသာက္သံုးသင့္တဲ့အခ်ိန္က မနက္ပိုင္း အစာမစားခင္ မေသာက္သံုးသင့္ပါ။ ထမင္းစားေန၇င္း ေ၇ေႏြးၾကမ္းေသာက္တာကို ေ၇ွာင္ၾကဥ္သင့္ပါတယ္။တေန႕ကို ေ၇ေႏြးၾကမ္းသံုးခြက္ထက္ မေသာက္သံုးသင့္ပါ။ ၀ိိိိိိတ္ေလ်ာ့ဖို႕အတြက္ ေ၇ေႏြးၾကမ္းေသာက္သံုးသင့္တဲ့ အခ်ိန္က

Read more

ေ၇ေသာက္၇င္း ၀ိတ္ခ်ၾကမယ္

ကိုယ္အေလးခ်ိန္မ်ားလို႕ စိတ္ညစ္ေနသလား။ေ၇ေသာက္၇င္း ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ေစမယ့္ နည္းလမ္းေလးေတြ မ်ေ၀လိုက္ပါတယ္။

Read more