အာ၇ံုစူးစိုက္မွုကို ကူညီေပးေသာ ဗီတာမင္မ်ား

ဗီတာမင္ ဘီသည္ စိတ္က်န္းမာေ၇းအတြက္ အဓိက လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။ ယင္းသည္ အာ၇ံုစူးစိုက္ၿခင္းကို အားေပးသည္။ထိုသို႕ၿဖစ္၇သည္႕အေၾကာင္းမွာ ဗီတာမင္ဘီသည္ ႏွလံုးေ၇ာဂါၿဖစ္ႏွံဳးတိုးမွုနွင့္ဆက္စပ္ေနသည္႕ အမိုင္နိုအက္ဆစ္ကို ေလ်ာ့နည္းေစ၇်္ၿဖစ္သည္။ ဗီတာမင္ဘီသည္ စိတ္ကစဥ္႕ကလ်ားေ၇ာဂါေ၀ဒနာသည္မ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္သည္ဟု အေမ၇ိကန္နုိင္ငံ ေအာ္၇ီဂန္ လူငယ္စိတ္က်န္းမာေ၇းဌာနမွ သုေတသီမ်ားက ေၿပာၾကားသည္။

Read more

ခႏၶာကိုယ္က ေဖာလစ္အက္ဆစ္လုိအပ္ေၾကာင္း သတိေပးတဲ့ ငါးခ်က္

ေလ့လာ ေတြ႕၇ွိခ်က္မ်ားအ၇ အ၇ြယ္ေ၇ာက္ၿပီးတဲ့ လူတေယာက္က တ၇က္ကို ေဖာလစ္အက္ဆစ္ဓာတ္ ၄၀၀ မုိက္ခ၇ိုဂ၇မ္ မွီ၀ဲသင့္တယ္လို႕ ဆိုၾကပါတယ္။

Read more

ဟင္းသီးဟင္း၇ြက္ စားသံုးၿခင္းအက်ိဳးေက်းဇူးမာ်း

ခႏၶာကိုယ္၇ဲ႕ တေန႕တာ လုပ္ေဆာင္မွုေတြ ဟန္ခ်က္ညီညီလုပ္ေဆာင္နုိင္ဖုိ႕ အသားငါး အသီးအ၇ြက္ မ်တစြာ စားသံုးဖုိ႕ လုိအပ္ပါတယ္။

Read more

သက္လံုအားကို လ်င္ၿမန္စြာ ၿဖည္႕တင္းေပးတဲ့ အစားအစာမ်ား

ဘယ္အလုပ္ကိုပဲလုပ္လုပ္ သက္လံုေကာင္းဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ အလြယ္တကူ ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ေနလ်င္ ေ၇ွ႕မေ၇ာက္ဘဲ လုပ္လက္စ အလုပ္မွာပဲ ၇ပ္တန္႕နုိင္ပါတယ္။ သက္လံုအားေကာင္းဖို႕ စားသံုး၇န္အစားအစာမ်ားကို မ်ေ၀လိုက္ပါတယ္။ အညိဳေ၇ာင္ဆန္ ကစီဓာတ္ပါ၀င္မွုနည္းတဲ့ အညိဳေ၇ာင္ဆန္က အစာေၿခဖ်က္ဖို႕ ပိုမိုလြယ္ကူေစပါတယ္။ အခ်ိန္ၾကာၿမင့္စြာ ၿပည္႕အင့္ေစတဲ့အတြက္ တေန႕တာလံုး ခြန္အားၿဖစ္ေစပါတယ္။

Read more