အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးဟာ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာေအာင္လိင္ဆက္ဆံလိုစိတ္ရွိသလဲ

သက္ရွိတို႔ရဲ့ သေဘာသဘာဝအရ လိင္ဆက္ဆံမွုျပဳျခင္းဟာ သဘာဝ တရားတခုျဖစ္ၿပီး ရွက္စရာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အသိဉာဏ္ရွိတဲ့ လူသားတို႔ အေနနဲ႔ေတာ့ လူျမင္ကြင္းမွာ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ မသင့္တဲ့ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္ထားရွိ ေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ က်ေနာ္တိ့ု အေရွ႕ပိုင္း

Read more