အဝလြန္တာကို ဂ်င္းနဲ႔ အျမန္ဆုံးေလွ်ာ့ခ်မယ္

ဒီကေန႔ေခတ္မွာ အသင့္ စားအစားအစာ ်တြကို ကြၽန္မတို႔ ပိုမိုစားသုံးလာၾကပါတယ္။ အဲဒီလို အျမန္စား အစားအစာ ေတြဟာ အဝလြန္တာျဖစ္ေစပါတယ္။ အဝလြန္ တာဟာ ကမာၻေပၚက

Read more