အသက္၃၀၀န္းက်င္မွာ ကေလးယူၿခင္းဧ။္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

အသက္ ၂၀အ၇ြယ္မွာ ပိုခံနုိင္၇ည္၇ွိတယ္လုိ႕ ယူဆထားၾကလုိ႕ (သို႕မဟုတ္) ကေလးတေယာက္ကို ၿပဳစုပ်ိဳးေထာင္ဖို႕ အခ်ိန္အမ်ားၾကီးလိုတယ္လို႕ ယူဆၾကလို႕ ယ

Read more

မိခင္ေလာင္းတို႕အတြက္ အိပ္စက္နည္းမ်ား

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိခင္ေလာင္းမ်ားဟာ ကိုယ္၀န္၇င့္လာသည္ႏွင့္အမ် အစားအေသာက္အေနအထိုင္ ဆင္ၿခင္ၾက၇ပါတယ္။

Read more

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနစဥ္ ေလ့က်င့္ခန္းၿပဳလုပ္ၿခင္းအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းမ်ားသည္ မိနစ္သံုးဆယ္ခန္႕ ေန႕စဥ္ပံုမွန္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေပးဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။

Read more

ကိုယ္၀န္မပ်က္ေအာင္

ကိုယ္၀န္မွန္သမ်၇ဲ႕ ၁၅%ဟာ ပ်က္စီးတတ္ၾကပါတယ္။ ၇၅%ကိုယ္၀န္၁၂ပတ္အတြင္းမွာ အလုိုလိုပ်က္ပါတယ္။ ကိုယ္၀န္၇ွိမ၇ွိကို HCG အခ်င္းေဟာ္မုန္္းစစ္ခ်က္အ၇

Read more

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနစဥ္ အုန္းေ၇သာက္သံုးေပးၿခင္း၇ဲ႕အက်ိဳးေက်းဇူး

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနစဥ္ တေလ်ာက္လံုး ေ၇ဓာတ္အၿပည္႕အ၀ ၇ရွိဖို႕လိုပါတယ္။သန္႕စင္တဲ့ ေ၇ဟာ အေကာင္းဆံုးၿဖစ္သလို ခ်ိဳၿမိန္ၿပီး မၿပင္း၇ွတဲ့ အ၇သာႏွင့္ အုန္းေ၇ကို ေသာက္သံုးေပးၿခင္းက အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာ ၇ွိပါတယ္။

Read more